Ὀρθοδοξία καί Ὀρθοπραξία

Share:

 

Τήν Δευτέρα 6.3.2023 πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τον  π. Λεόντιο ἀπό τήν Ἱ.Μ. Λογγοβάρδας Πάρου, μέ θέμα: “Ὀρθοδοξία καί Ὀρθοπραξία”

 

 

=======================================================================

Ἐγγραφεῖτε στό κανάλι τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στό Youtube πιέζοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCn4UA2uTJ0d72RyGC_nxOAA, γιά νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις σχετικά μέ τίς Ὁμιλίες τῆς Π.Ο.Ε. Πιέστε τό πλήκτρο Ἐγγραφῆς (Subscribe) καί πατῆστε στήν καμπάνα γιά νά λαμβάνετε εἰδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται νέα βίντεο.

=======================================================================

 

Previous Article

Σύγχρονη εἰδωλολατρεία

Next Article

Σωτηριολογική, ψυχοσωματική καί ἠθικοκοινωνική ἀξία τῆς μετανοίας