Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος ἐκπροσωπεῖ αἱρετικὴν «Ἐκκλησίαν»!

Share:

ΙΔΟΥ ΤΑ τραγικὰ ἀποτελέσματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ: ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι νὰ ἡγοῦνται αἱρετικῶν θρησκευτικῶν συνασπισμῶν καὶ νὰ τοὺς ἐκπροσωποῦν σὲ κρατικὲς ὑπηρεσίες! Αὐτὸ ἔγινε πρόσφατα καὶ στὸ Βέλγιο, ὅπου ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας ὁρίστηκε ἐκπρόσωπος (καὶ) τῆς αἱρετικῆς Συροϊακωβιτικῆς κοινότητας, ὡς «ὀρθόδοξης ἐκκλησίας», ἀπέναντι στὸ βελγικὸ κράτος! Δεῖτε τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Βελγίου: «Τὴν Κυριακὴ 20 Φεβρουαρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ἀνταποκρινόμενος σὲ πρόσκληση τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Γεωργίου Kourieh, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας στὸ Βέλγιο, τὴ Γαλλία καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο, παρέστη στὴν χειροτονία ἑνὸς νέου ἱερέως, […] Ἡ καλὴ συνεργασία ξεκίνησε ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Βελγικὸ Κράτος καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ δήλωσης ὅτι ὁ Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκπροσωπεῖ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τοῦ Βελγίου ἔναντι τῶν Ἀρχῶν τοῦ Βελγίου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Συροϊακωβιτῶν Χριστιανῶν»! Φοβερό: τὸ βελγικὸ κράτος ἀναγνώρισε τὴν αἱρετικὴ κοινότητα τῶν Συροϊακωβιτῶν ὡς «ὀρθόδοξη ἐκκλησία» μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ὀρθοδόξου ἐπισκόπου Ἀθηναγόρα, τὴν ὁποία θὰ ἐκπροσωπεῖ στὶς κρατικὲς ἀρχές! Πρόκειται γιὰ ἀλγεινὸ καὶ δυστυχῶς σύνηθες φαινόμενο, ἐπίσκοποι τοῦ «κλίματος» τοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως νὰ μετέχουν, ἐπὶ ἴσοις ὅροις, σὲ ἑνώσεις ἑτεροδόξων «ἐκκλησιῶν», νὰ προΐστανται σ’ αὐτὲς καὶ νὰ τὶς ἐκπροσωποῦν στὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες! Δυστυχῶς μὲ αὐτὸν τὸν δόλιο τρόπο «χτίζουν» σταδιακὰ καὶ σταθερὰ τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», ὡς συγκόλληση καὶ ὄχι μὲ τὴν μετάνοια τῶν αἱρετικῶν!

Previous Article

Συμπροσευχὴ Βαρθολομαίου μὲ παπικοὺς διὰ τὴν «εἰρήνευσιν» εἰς τὴν Οὐκρανίαν!

Next Article

«Καρφώνει» εὐθέως τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς ὁ Σεβ. Σικάγου!