Ὁμολογία: Δὲν τοὺς «βγαίνει» ἡ «Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν»!

Share:

Σέ συνέχεια προηγουμένου σχολίου μας, τὸ οἰκουμενιστικὸ βιβλίο “For the Unity of the One Church of Christ” ἔχει ὡς στόχο νὰ ἐπιταχύνει τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», διότι βλέπουν οἱ ἰθύνοντες τῆς «ἑνώσεως» πώς, παρὰ τὶς τιτάνιες προσπάθειές τους, τὸ «ποθούμενο» δὲν προχωράει ὅσο θὰ ἤθελαν! Γι’ αὐτὸ πασχίζουν νὰ παρουσιάζουν διάφορες «ἀναλύσεις» νὰ πεισθοῦν οἱ ἀντιδρῶντες «ἀκραῖοι» γιὰ τὴν «ἀνάγκη» τῆς «ἕνωσης», ὡς δῆθεν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ! Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα: «Μὲ δεδομένο τὸ γεγονός, ὅτι παρὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ ἐπισήμου θεολογικοῦ διαλόγου, δὲν ἔχουν γίνει ἀκόμη σημαντικὰ βήματα πρὸς τὴν πλήρη εὐχαριστιακὴ ἑνότητα, λόγῳ ὁρισμένων προκαταλήψεων καὶ παρερμηνειῶν, στὶς σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἐπιχειρεῖται ἡ ἀνάλυση τῶν κανονικῶν, ἐκκλησιολογικῶν, ἱστορικῶν, θεολογικῶν, ψυχολογικῶν, γεωπολιτικῶν καὶ λοιπῶν προβλημάτων, ὥστε νὰ ἀρθεῖ κάθε ἐμπόδιο, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ποὺ στέκεται μέχρι σήμερα ἐνάντια στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας “γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς μίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ”» (Ἱστ. Ἰδιωτικὴ Ὁδός)! Ὅλοι ὅσοι ἀντιστεκόμαστε στὸν οἰκουμενιστικὸ κατήφορο εἴμαστε, κατὰ τοὺς οἰκουμενιστές, τὰ ἐμπόδια γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ! Εἴμαστε «ὑπόλογοι» ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, διότι κρατᾶμε ἀπαραχάρακτη καὶ ἀκαινοτόμητη τὴν σώζουσα πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας!

Previous Article

Ἀντικανονικότητες ἄνευ ἀπολογίας

Next Article

Πνευματικό μνημόσυνο ἀειμνήστου Μητρ. Πισιδίας κυροῦ Σωτηρίου (Τράμπα)