Ὁ αὐταρχισμὸς πίπτει εἰς τὸ κενόν!

Share:

Πληροφορίαι ἀναφέρουν ὅτι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀσκεῖ πιέσεις εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, προκειμένου νὰ εὕρη ὑποστηρικτάς διὰ τὰς πράξεις του, νὰ ἀναγνωρίση ὡς Ἐκκλησίαν καθηρημένους καὶ αὐτοχειροτονήτους. Τὸ Ἅγιον Ὄρος ὅμως εἶναι τόπος ποὺ κατ’ ἐξοχὴν ἐφαρμόζεται ἡ ἀκρίβεια καὶ δὲν θὰ ὑποκύψη εἰς παραλογισμοὺς καὶ ἀντικανονικότητας! Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Βῆμα Ὀρθοδοξίας» τῆς 11ης Ἰουνίου 2019:

«Ἄνω κάτω τὸ Ἅγιο Ὅρος γιὰ τὴν οὐκρανικὴ Αὐτοκεφαλία – Τὸ Φανάρι πιέζει πρὸς πᾶσα κατεύθυνση. Ἂν καὶ οἱ πλειονότητα τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἀρνεῖται νὰ ἀναγνωρίσει τὴν νέα αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀσκεῖ πιεστικὴ πολιτικὴ ἰδιαίτερα πρὸς τοὺς Καθηγουμένους ποὺ ἔκλεισαν τὶς πύλες τους στὴν οὐκρανικὴ ἀντιπροσωπία τῆς νέας ἀμφισβητούμενης ἐκκλησίας.

Σύμφωνα μὲ ἔγκυρες πληροφορίες, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, προχώρησε σὲ αὐστηρὲς συστάσεις πρὸς τὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, Ἀρχιμανδρίτη Εὐλόγιο, ζητώντας του ἐξηγήσεις γιὰ τὴν ἀρνητικὴ στάση του στὴν οὐκρανικὴ ἀντιπροσωπία μὲ ἐπικεφαλῆς Ἐπίσκοπο τῆς νέας Ἐκκλησίας.

Ὅπως μᾶς μεταφέρουν πηγὲς ἀπὸ τὸ Φανάρι, ἐὰν αὐτὴ ἡ ἀντιμετώπιση συνεχιστεῖ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ λάβει τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν τήρηση τῆς Κανονικότητας καὶ τῆς ὑπακοῆς στὴ Μητέρα Ἐκκλησία.

Τὸ ζητούμενο ὅμως εἶναι ἡ Ἱερὰ Κοινότητα ποὺ δὲν φαίνεται νὰ ἀναγνωρίσει τὴν νέα Ἐκκλησία -ποὺ κατὰ πολλοὺς ἁγιορεῖτες θεωρεῖται σχισματικὴ – τί θὰ γίνει!

Τί θὰ κάνει τὸ Φανάρι; Τὸ Ἅγιο Ὄρος, γιατί νὰ μὴ ἔχει δικαίωμα νὰ ἐκφραστεῖ, ὅπως κρίνει ἐκεῖνο σὲ ἕνα μεῖζον ζήτημα;

Τὸ κλῖμα στὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία γιὰ τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα παραμένει βαρὺ καὶ διχασμένο καὶ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἐκτιμήσει τὴν ἐξέλιξή του…».

Previous Article

Ὁ κ. Σταμάτης ἐσκανδάλισε τοὺς πιστοὺς

Next Article

Ἑλλὰς τετέλεσται!

Διαβάστε ακόμα