Ὁ Βατοπαιδίου εἰς τοὺς ΑΧΕΠΑ

Share:

Συμφώνως πρὸς δημοσίους δηλώσεις πρ. προέδρων τῆς ΑΧΕΠΑ ὄχι μόνον ὑπάρχουν μασόνοι εἰς αὐτὴν τὴν ὀργάνωσιν, ἀλλὰ ἔχει λάβει στοιχεῖα μέσα ἀπὸ τὸν τεκτονισμόν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 15ης Νοεμβρίου 2022:

«Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ, προσ­κεκλημένος τοῦ τμήματος AHEPA Ἰλίου, πραγματοποίησε ὁμίλα μὲ θέμα “Ἁγιορείτικα Μηνύματα” καὶ εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσει μέσα ἀπὸ ἕνα γόνιμο διάλογο καὶ νὰ ἀπαντήσει στὰ ἐρωτήματα τῶν παρισταμένων κληρικῶν, πολιτικῶν ἀλλὰ καὶ ἀρκετῶν πιστῶν.

Στὴν ἐκδήλωση μεταξὺ ἄλλων, παρέστησαν ὁ Μητροπολίτης Καμεροῦν κ. Γρηγόριος, ὁ Βουλευτὴς καὶ Δημοσιογράφος κ. Ἰωάννης Λοβέρδος, ὁ Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ. Χρῆστος Καραγιάννης. Τὸν Μητροπολίτη Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρα ἐκπροσώπησε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γαβριὴλ Ἀσπρολοῦπος, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἰλίου.

Τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ προλόγισε ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος AHEPA Ἰλίου Δρ. Ἰωάννης Παν­αγιωτόπουλος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἔκανε μία μικρὴ ἀναφορὰ στὴν Ἱστορία τοῦ AHEPA καὶ εὐχαρίστησε τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ γιὰ τὴν παρουσία του.

Previous Article

Ἐκοιμήθη ὁ Γέρων Νικόδημος τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγ. Νεκταρίου Καψάλας

Next Article

Λόγος διαπιστωτικός Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων προς Πολυπράγμονα Αγιορείτην Ιερομόναχον.