Ὁ βόθρος τοῦ ἐπαγγελματικοῦ ἀθλητισμοῦ «ἐξεχείλισε»!

Share:

Ο ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ καλλιεργημένος καὶ ὑποβολιμαῖος ἀθλητικὸς οἶστρος, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ πλέον ὀλέθρια κακά, ποὺ συνθέτουν τὴ σημερινὴ ἐφιαλτικὴ κοινωνικὴ κατάσταση. Τὸ «ἄρτος καὶ θέαμα» εἶναι παλιὰ ἐφεύρεση, γιὰ τὴν ἀποκοίμιση τῶν μαζῶν καὶ ἐφαρμόζεται στὴν ἐποχή μας μὲ τὴ μορφὴ χιονοστιβάδας. Διὰ τοῦ ὑπερτονισμοῦ τῶν «ἀθλητικῶν ἀξιῶν», στρέφουν τὴν προσοχὴ τῶν μαζῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν νέων, στὶς «ἀθλητικὲς δραστηριότητες», μὲ στόχο τὴν ἐκτόνωσή τους καὶ τὴ μὴ ἀσχολία τους μὲ τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητας, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπιπτώσεις στὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας. Φρόντισαν μάλιστα, τὴν ἐπωφελῆ ἀτομικὴ ἄθληση, νὰ τὴν κάμουν ἐπαγγελματική, ὥστε, ὄχι μόνο ἐπωφελὴς εἶναι γι’ αὐτούς, τοὺς μαζοποιεῖ καὶ νὰ τοὺς καλλιεργεῖ διαθέσεις μίσους καὶ πράξεις βίας, γιὰ τοὺς «ἀντιπάλους» τους. Κι ἀκόμα, πίσω ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ «λάμψη», τὶς βάρβαρες ἰαχὲς τοῦ οἰστρηλατημένου ὄχλου, τὶς «δόξες» καὶ τὰ σκανδαλώδη προνόμια τῶν ἐπαγγελματιῶν «ἀ­θλητῶν», κρύβεται ἕνας ἀπίστευτος ὀχετὸς ἀνηθικότητας, σκανδάλων, «ντοπαρισμάτων», ἐκ­βιασμῶν καὶ ἀπατῶν. Τελευταῖα ξεχείλισε αὐτὸς ὁ κοπρώδης βόθρος καὶ ἀναδύθηκε ἡ ἀνυπόφορη μπόχα πληθώρας βιασμῶν ἀθλητριῶν! Γνωστὴ ὀλυμπιονίκης κατάγγειλε, ὅτι, πρὶν ἀπὸ 23 χρόνια, βιάστηκε ἀπὸ τὸν προπονητή της! Τὴν ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες ἀθλήτριες καταγγέλοντας καὶ ἐκεῖνες τὸ δικό τους βιασμό! Τὸ γιατί κατάγγειλαν τὸ βιασμό τους τώρα ποὺ ἔχει παραγραφεῖ ποινικά, εἶναι εὐνόητο: προφανῶς γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὰ προνόμια τοῦ «ἀθλητισμοῦ»! Μπροστὰ στὴ δόξα, τὸ χρῆμα καὶ τὴν σίγουρη ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση (διορισμοὶ ἀπ’ τὸ παράθυρο στὸ στρατό), τί εἶναι ὁ βιασμός! Καταδικάζουμε σαφῶς τὸ βιασμὸ τῶν γυναικῶν αὐτῶν καὶ καταγγέλλουμε, μαζὶ μὲ μία πλειάδα σοβαρῶν πολιτῶν αὐτῆς τῆς χώρας, τὴν παρακμιακὴ κατάσταση τοῦ ἐπαγγελματικοῦ «ἀθλητισμοῦ», ἐκφράζοντας τὴν ἀντίθεσή μας στὸν σύγχρονο «ἄρτο καὶ θέαμα», τὴ δόλια αὐτὴ παγίδα τῆς ἐξουσίας!

Previous Article

Θεία Ευχαριστία και κορωνοϊός στο πλαίσιο των σχέσεων Θεολογίας και Επιστήμης

Next Article

Έλληνες μεγαλοσχήμονες κάνουν πόλεμο έναντι της ίδιας τους της χώρας

Διαβάστε ακόμα