Ὁ Δήμαρχος Πατρέων καταργεῖ τὴν σχολικὴν προσευχήν!

Share:

Ἡ Ἱ. Μ. Πατρῶν πρέπει ἄμεσα νὰ ἐπέμβη, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ κάτοικοι, ἔναντι τῆς αὐθαιρεσίας τοῦ Δημάρχου. Ἐψηφίσθη, διὰ νὰ διαχειρισθῆ τὰ καθημερινὰ προβλήματα καὶ ὄχι, διὰ νὰ ἐνεργῆ κατὰ τῆς πίστεως τοῦ 95% τῶν Ἑλλήνων. Ὅταν καταργῆ τὴν προσευχήν, πῶς θὰ μάθουν οἱ ἀλλόθρησκοι ὅτι τὴν ὥραν ποὺ ἄλλοι προσεύχωνται ὀφείλουν αὐτοὶ σιωπηλῶς νὰ σέβωνται τοὺς συν­ανθρώπους των; Ὁ κ. Δήμαρχος πυρπολεῖ τὰ θεμέλια τῆς κοινωνικῆς συμβιώσεως εἰς μίαν ἄκρως εὐαίσθητον περίοδον. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα kataskinosi-agkyra.blogspot.com τῆς 27ης Σεπτεμβρίου 2019:

«Τέλος στὴν προσευχὴ στὰ δημοτικὰ βρεφοκομεῖα καὶ τοὺς παιδικοὺς σταθμοὺς ἔθεσε ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ τῆς Πάτρας, προκαλώντας, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις πολιτῶν καὶ φορέων.

Τὸ γεγονὸς ἔγινε γνωστὸ μέσα ἀπὸ τὴ διαμαρτυρία τοῦ δημοτικοῦ συμβούλου τῆς παράταξης «ΣΠΙΡΑΛ», Χαράλαμπου Στανίτσα, ὁ ὁποῖος ἔθεσε σχετικὴ ἐρώτηση στὸν δήμαρχο τῆς Πάτρας Κώστα Πελετίδη.

«Ὅπως ἀναφέρει “μετὰ ἀπὸ καταγγελίες πολλῶν γονέων καὶ δασκάλων ὅτι δὲν πραγματοποιεῖται προσευχὴ στὸ Βρεφοκομεῖο καὶ στοὺς Δημοτικοὺς Παιδικοὺς Σταθμούς, ὑπέβαλα ἐρώτηση στὸν Δήμαρχο, ὡς πρόεδρο τοῦ Βρεφοκομείου, κατὰ τὴν χτεσινὴ συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Ρώτησα : α) ἂν ἀληθεύει ὅτι κόπηκε ἡ προσευχὴ καὶ β) ἂν ἀπαγορεύτηκε στὶς δασκάλες νὰ κάνουν τὸν σταυρό τους».

Ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ ἀπάντησε, σύμφωνα μὲ τὸν κ. Στανίτσα, ὅτι «ἀληθεύει καὶ τὸ αἰτιολόγησε ὅτι δὲν ἀνήκουν ὅλα τὰ παιδάκια στὴν ἴδια θρησκεία καὶ ἰδιωτικὰ ὁ καθεὶς μπορεῖ νὰ πιστεύει ὅ,τι θέλει».

Previous Article

Τὸ Φανάρι θὰ ἐπέμβη εἰς τὸ Μαυροβούνιον;

Next Article

«Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Μητέρα τῆς Οὐνίας»

Διαβάστε ακόμα