Ὁ διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ πιόνια τῆς νέας τάξης πραγμάτων

Share:
Ἀπόσπασμα ὁμιλίας 12/09/21
Ὁ Κύριος νὰ μᾶς εὐλογεῖ! Νὰ ἔχουμε καλὴ ἐκκλησιαστικὴ χρονιὰ, ἡ ὁποία ἄρχισε, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, τὴν πρώτη τοῦ Σεπτεμβρίου. Καὶ νὰ πορευθοῦμε μὲ θάρρος καὶ μὲ ὑπομονὴ καὶ μὲ ἀποφασιστικότητα ὅμως γιατὶ ὅπως φαίνεται, ὁ διωγμὸς ἐντείνεται, καὶ θὰ ἐνταθεῖ στὴν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἀπό τὴ στιγμὴ ποὺ ξεκίνησε ὅλη αὐτὴ ἡ ψευτοπανδημία, μιλοῦσαν ἐναντίον τῆς Θείας Μεταλήψεως, τῆς Θείας Κοινωνίας, αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἀντίχριστοι, ὄργανα τῶν διαφόρων στοῶν καὶ τῶν σκοτεινών δυνάμεων ποὺ κυβερνᾶνε τὸν πλανήτη, καὶ ἔχουν ὡς πιόνια τοὺς ἀρχηγοὺς, τοὺς λεγόμενους ἀρχηγοὺς τῶν κρατῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν σχεδὸν καμμία ἐξουσία ἀλλὰ μόνο ἐκτελοῦν τυφλὰ τὶς ἐντολὲς αὐτῶν ποὺ τοὺς διόρισαν· αὐτῆς τῆς πενταρχίας τοῦ σκότους, ὅπως λέει καὶ ὁ Ἅγιος Παῒσιος, τῶν πέντε ἀνθρώπων ποὺ κυβερνᾶνε τὸν πλανήτη.
Δέν πρέπει νὰ κοιμόμαστε μὲ τὰ τσαρούχια, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ἀλλὰ νὰ προσευχόμαστε ἔτσι ὥστε νὰ γίνεται στὴ ζωή μας, προσωπικὰ στὸν καθένα ἀλλὰ καὶ στὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ ὅλη τὴ Γῆ, νὰ γίνεται τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔστω και ἄν κάποιοι λυσσωδῶς προσπαθοῦν νὰ γίνεται τὸ θέλημα τοῦ πονηροῦ, τοῦ διαβόλου. Καὶ ἐργάζονται συστηματικὰ γι’ αὐτὸ, καὶ ἀκόμα πιὸ συστηματικὰ τὰ τελευταῖα 250 χρόνια.
Ὅμως ἐμεῖς πρέπει νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι εἴμαστε μὲ τὸν Νικητὴ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Παντοδύναμος Θεὸς, ὁ μόνος Θεὸς. Δὲν ὑπάρχει δεύτερος Θεὸς οὔτε ὑπάρχει διαρχία ὅπως λένε οἱ διάφορες θρησκεῖες, πάλη μεταξὺ καλοῦ καὶ κακοῦ.
Δὲν ὑπάρχει Θεὸς τοῦ κακοῦ. Μόνο ὁ Ἕνας Θεὸς ὑπάρχει, ὁ Πανάγιος Τριαδικὸς Θεὸς, ὁ ὁποῖος κυβερνᾶ τὰ πάντα. Καὶ ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι κτίσματα, δημιουργήματα, καὶ ὁ διάβολος ποὺ θέλει νὰ τὸ παίξει Θεὸς, εἶναι ἕνα κτῖσμα, ἕνας πεπτωκὼς ἀρχάγγελος, ὁ ὁποῖος συμπαρέσυρε καὶ ἄλλους ἀγγέλους στὴν πτώση του, καὶ προσπαθεῖ ἔτσι νὰ τρομοκρατήσει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ νὰ κτυπήσει τὸν Θεὸ. Ἀλλὰ φυσικὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει κάτι στὸν Θεὸ, γι’ αὐτὸ προσπαθεῖ νὰ ἁρπάξει ὅσο πιὸ πολλὲς ψυχὲς ἀνθρώπων μπορεῖ.
Δέν πρέπει νὰ δειλιάζουμε, δὲν πρέπει νὰ ὑποχωροῦμε, καὶ δὲν πρέπει σὲ καμμιὰ περίπτωση νὰ παραδίδουμε τὴν ψυχή μας στὸν πονηρὸ. Ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, «ψυχὴ καὶ Χριστὸς μᾶς χρειάζεται, τίποτα ἄλλο» . Ὅλα τὰ ἄλλα ἄς τὰ πάρουνε καὶ μπορεῖ νὰ τὰ πάρουνε γιατὶ ὅ,τι θέλουν κάνουν· τὸ ἔχουν ἀποδείξει πολλὲς φορὲς. Ἀλλὰ τὴν ψυχή μας δὲν μποροῦν νὰ τὴν πάρουνε καὶ τὸν Χριστό μας δὲν μποροῦν νὰ μᾶς τὸν πάρουνε ἐκτὸς ἄν τὸν παραδώσουμε μόνοι μας. Καὶ δὲν θὰ τοὺς τὰ παραδώσουμε.
Λοιπόν, ὁ Θεὸς νὰ εἶναι μαζί μας καὶ μὲ πίστη στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία μας, νὰ συνεχίσουμε!
http://hristospanagia3.blogspot.com
Previous Article

ΤΗΝ 30ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ

Next Article

Ἡ τραγικότης τοῦ ἀθέου καὶ μηδενιστοῦ ἀνθρώπου