Ὁ Θεὸς εἶναι χρήσιμος εἰς τὴν θρησκευτικὴν διπλωματίαν καὶ τὰς διεθνεῖς σχέσεις!

Share:

ΜΕΤΑΞΥ τῶν πολλῶν εἰσηγητῶν μὲ «τρανταχτὰ ὀνόματα» στὸ πανθρησκειακὸ συνέδριο τῆς Ἀθήνας, ἦταν καὶ αὐτὸ τῆς κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ὁ Θεός, ἤπια ἰσχύς, καὶ γεωπολιτική: θρησκευτικὴ διπλωματία στὶς σύγχρονες διεθνεῖς σχέσεις». Διευκρινίζουμε πώς ἡ κυρία αὐτή, εἶναι ἐπισκέπτρια ἀναπληρώτρια καθηγήτρια στὴ Σχολὴ Φλέτσερ τοῦ Πανεπιστημίου Tufts, στὴ Βοστώνη καὶ σύμβουλος θρησκευτικῶν θεμάτων στὴν Ἀμερικανικὴ Κυβέρνηση καὶ τῆς «Ἐπιτροπῆς Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν». Εἶναι ἡ μόνη γυναίκα, ποὺ ἔλαβε μέρος στὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (2016), μὲ προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Ὅ­σον ἀφορᾶ τὸν θρησκευτικό της συγκρητισμό, ἔχει προϊστορία. Δεῖτε τί εἶχε δηλώσει πρὶν ἀπὸ καιρό, γιὰ τὰ ἔργα τῆς ψευδοσυνόδου καὶ τὸν πανθρησκειακὸ της προσανατολισμό: «…ὑπάρχουν ἀνταγωνιστικὲς τάσεις στὴν Ἐκκλησία. Οἱ τῆς ἀκρίβειας, οἱ περισσότερο βιωματικοί, φονταμενταλιστές, μοντερνιστές, συντηρητικοί, παραδοσιακοί, ποὺ μᾶς κάνουν νὰ εἴμαστε ὅπως κάθε ἄλλη θρησκευτικὴ παράδοση. Ἔχουμε ὡριμάσει, μοιάζουμε μὲ ἄλλες θρησκευτικὲς παραδόσεις μὲ ὅλα τὰ καλὰ καὶ ὅλα τὰ ἄσχημα. Ἔτσι λοιπὸν γιὰ μένα αὐτὸ ἦταν ἕνα πολὺ σημαντικὸ κομμάτι. Εἴ­μαστε ἀπίστευτα διαφορετικοί, μὲ τρόπους ποὺ πολλὲς φορὲς δὲν ἀναγνωρίζουμε ὅτι βοηθοῦν στὸ νὰ ἐξηγήσουν γιατί τὸ ἔργο τῆς ἑνότητας καὶ τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς τῆς ἑνότητας εἶναι περίπλοκο…» (Ἱστ. Ἀβέρωφ)! Τότε μίλησε ὅτι «ἔχουμε ὡριμάσει, μοιάζουμε μὲ ἄλλες θρησκευτικὲς παραδόσεις», τώρα χαρακτηρίζει τὸ Θεό, ὡς «ἤπια ἰσχὺ καὶ γεωπολιτική», χρήσιμο γιὰ τὴν «θρησκευτικὴ διπλωματία στὶς σύγχρονες διεθνεῖς σχέσεις»! Εὐθεῖα ὕβρις κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τέλεια ἀπαξίωση τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ τοῦ μοναδικοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας!

Previous Article

Θυατείρων: Μὴ ἀναγκαῖα τὰ Θρησκευτικά

Next Article

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησία της Ουκρανίας

Διαβάστε ακόμα