Ὁ κλεπταποδόχος «ἀλάθητος» μᾶς «ἐδώρησε» τὰ κλεμμένα μάρμαρά μας!

Share:

” Ἱστορική ” χαρακτηρίστηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ «Πάπα» Φραγκίσκου νὰ δωρίσει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο θραύσματα τοῦ Παρθενώνα, τὰ ὁποῖα «ἀνῆκαν» στὶς παπικὲς συλλογές. Ρωτᾶμε: ποῦ τὰ βρῆκε ἡ ἀφεντιά του καὶ τὰ δωρίζει δίνοντας μάλιστα δημοσιότητα; Ἀσφαλῶς στὴ «γύρα» τῆς μαφίας τῶν ἀρχαιοκαπήλων! Ἡ παράνομη αὐτὴ «συλλογὴ» δὲν τὸν κατατάσσει στοὺς κλεπταποδόχους καὶ στοὺς παράνομους κατόχους προϊόντων ἐγκλήματος; Φυσικά, ναί! Γιατί μᾶς τὰ χαρίζει; «Ὡς οὐσιαστικὴ ἀπόδειξη τῆς εἰλικρινοῦς ἐπιθυμίας γιὰ συνέχιση τῆς οἰκουμενικῆς πορείας γιὰ τὴν μαρτυρία τῆς ἀλήθειας», σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Βατικανοῦ! Ποιᾶς «ἀλήθειας»; Τῆς παπικῆς! Γιατί δὲν τὰ χάρισε στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ὅπως εἶχε ὑποχρέωση, ἀλλὰ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο; Διότι τὸ Ὑπουργεῖο δὲν «χαμπαριάζει» ἀπὸ «οἰκουμενισμοὺς» καὶ «μαρτυρίες ἀλήθειας» καὶ γι’ αὐτὸ προτίμησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ ὁποῖος «τσιμπάει» στὶς παπικὲς «φαμφάρες»! Πῶς τὰ δέχτηκε; «Μὲ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς εὐγνωμοσύνης καὶ συγκινήσεως», ὡς «δῶρα»  τοῦ «φίλου Πάπα Φραγκίσκου καὶ πολυσέβαστου Προκαθημένου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας», σύμφωνα μὲ δήλωσή του! Ἰδοὺ ποῦ βρίσκεται ἡ παπικὴ δολιότητα, στὴν ἀναγνώριση ἀπὸ τὸν «Ἀθηνῶν» ὡς «Προκαθήμενο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας»! Ὁ ἀρχιιησουίτης Μπεργκόλιο, ἀντὶ νὰ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὰ κλοπιμαῖα καὶ παρανόμως κρατηθέντα μουσειακὰ ἐκθέματα τῆς ἐθνικῆς μας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καὶ νὰ τὰ ἐπιστρέψει ἀθόρυβα, «βγῆκε καὶ ἀπὸ πάνω», τὸ «ἔπαιξε» «μεγαλόκαρδος δωρητής»! Τί ἄλλο νὰ ποῦμε; Ἡ ὑποκρισία καὶ ἡ δολιότητά του «δὲν παίζεται»!

Previous Article

Έρευνα: Η Φινλανδία χρειάζεται(!) τριπλάσιους μετανάστες για να σώσει τα δημόσια οικονομικά

Next Article

Ὁ προεκλογικὸς «Καιρός»