Ὁ Κοσμήτωρ κ. Σταμούλης τάσσεται ὑπὲρ τοῦ ἀντικληρικαλισμοῦ τοῦ Σύριζα;

Share:

Ὁ κ. Σταμούλης θεωρεῖ δειλὴν τὴν ΔΙΣ; Ἢ μήπως κατηγορεῖ γενικῶς τοὺς Ἱεράρχας, ὅταν αὐτοὶ δηλώνουν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ μετατραποῦν εἰς ἀστυνομικοὺς οἱ… νεωκόροι; Θέλει νὰ «γονατίση» τὸν λαόν; Πιστεύει ὅτι ὁ Τ. Σταυρὸς μεταδίδει ἰούς; Ἐκπροσωπεῖ Θεολογικὴν Σχολὴν ἢ τὸν Σύριζα, ὑπερακοντίζων εἰς τὰ μέτρα καὶ αὐτὰ τῆς Κυβερνήσεως; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «euro2day» τῆς 14ης Νοεμβρίου 2021:

«Μία ρηξικέλευθη πρόταση κατέθεσε ὁ κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, Χρυσόστομος Σταμούλης, στὴ διάρκεια διαδικτυακῆς ἡμερίδας γιὰ τὴν στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν πανδημία…

«Ἔρχεται ἡ Σύνοδος καὶ κάνει μία πολὺ σωστὴ κίνηση: προτρέπουμε λέει τοὺς πιστούς μας νὰ κάνουν τὰ τέστ καὶ νὰ προσέρχονται μὲ αὐτά. Ἤθελα καὶ ἕνα βῆμα παραπάνω. Νὰ πεῖ θὰ κάνουμε ἐμεῖς ἐλέγχους, κόντρα στὸ κράτος. Καὶ τότε νὰ ξέρετε, μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ θὰ γονάτιζε ἐνώπιον αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας. Ἡ πολιτεία φοβᾶται, τὸ ξέρουμε γιατί. Ψάχνει ψήφους. Ἡ Ἐκκλησία γιατί νὰ φοβᾶται; Γιατί νὰ μὴ τολμάει τὰ ἀτόλμητα;», εἶπε.

Ὁ κ. Σταμούλης διατύπωσε μὲ ἔντονο τρόπο τὴ διαφωνία του ἀπέναντι στὸ ἐπιχείρημα πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνονται οἱ ἔλεγχοι στοὺς Ναούς, χαρακτηρίζοντάς το ὡς ψευδές. «Μὰ σοβαρολογοῦμε τώρα; Δὲν ἔχουμε νεωκόρους; Δὲν ἔχουμε ἀνθρώπους ποὺ μποροῦν νὰ πάρουν τὸ κινητὸ καὶ νὰ κάνουν τὸν ἔλεγχο στὴν εἴσοδο τῶν Ἐκκλησιῶν; Γιατί ἐπιτρέπουμε σὲ κάποιους νὰ θεωροῦν ὅτι ὑπάρχει εἰδικὴ μεταχείριση γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ἄκρως προβληματική;», τόνισε…

«Ἄκουγα ἀκόμα καὶ ἀπὸ καθηγητὲς πανεπιστημίου ὅτι ἡ μάσκα εἶναι προσβολὴ κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ τὸ λέμε αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Ἢ ὅτι πρέπει νὰ βγάλω τὴ μάσκα, γιὰ νὰ προσκυνήσω τὸν Σταυρό. Μὰ εἴμαστε μὲ τὰ καλά μας; Δηλαδὴ ὁ Σταυρὸς δὲν μπορεῖ νὰ θαυματουργήσει πάνω ἀπὸ τὴ μάσκα; Ἐκ τοῦ μὴ ὄντος μᾶς ἔφτιαξε ὁ Θεός. Ποῦ τὰ βρήκαμε αὐτὰ τὰ πράγματα; Σὲ ποιὰ θεολογία καὶ σὲ ποιὰ Ἐκκλησία;».

Previous Article

Η Εκκλησία δεν μπορεί να στηρίζει το σύστημα κωδικών QR

Next Article

Λόγος στά Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου