Ὁ Κων/λεως τιμᾶ τὸν Καζαντζάκην!

Share:

  Τὸν ὑβριστὴν τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὑπερ­αγίας Θεοτόκου ἐτίμησε διὰ τῆς παρουσίας του εἰς σχετικὴν ἐκδήλωσιν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Δὲν ὑπῆρξεν οὐδέποτε ἕτερος Πατριάρχης νὰ ἔχη φθάσει εἰς τοσοῦτον σημεῖον ἀναισχυντίας. Παραθέτομεν τὸ πατριαρχικὸν ἀνακοινωθέν:

  «Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος παρέστη τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 21 Μαΐου 2024, στὴν πολιτιστικὴ ἐκδήλωση μὲ θέμα “Ὁ παγκόσμιος Καζαντζάκης καὶ ἡ ἀπήχησή του στὴν Τουρκία”, ποὺ συνδιοργάνωσαν τὸ Γενικὸ Προξενεῖο τῆς Ἑλλάδος στὴν Πόλη, μὲ τὴ Διεθνῆ Ἑταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, στὸ Σισμανόγλειο Μέγαρο. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση, ὁ Παναγιώτατος εἶχε συνάντηση μὲ τὸν ἑορτάζοντα τὰ ὀνομαστήριά του Ἐξοχ. Πρέσβυ κ. Κωνσταντῖνο Κούτρα, Γενικὸ Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος, τὸν ὁποῖο συνεχάρη καὶ τοῦ εὐχήθηκε ἔτη πολλὰ καὶ ὑγιεινά».

Previous Article

Τελικῶς, τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἔγινε εὐθέως οὐνιτικό;

Next Article

Οἰκονομικὴ ἢ πνευματικὴ στήριξις;