Ὁ Κύκκου ὑπὲρ τῆς Πανορθοδόξου

Share:

Εἰς πρόσφατον χαιρετισμὸν εἰς συνέδριον ὁ Μητροπολίτης Κύκκου ὄχι μόνον κατεδίκασε τὰς ἀντικανονικάς ἐνεργείας τοῦ Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ ἔθεσεν ὡς μόνην λύσιν τήν ἐνεργοποίησιν τοῦ συν­οδικοῦ συστήματος. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 28ης Νοεμβρίου 2019:

«Χαιρετισμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ 2ου Μοναστικοῦ Συνεδρίου μὲ τίτλο «Μοναχισμὸς καὶ Σύγχρονος κόσμος», ποὺ πραγματοποιεῖται στὸ Μέγα Συνοδικό τοῦ Μετοχίου τοῦ Κύκκου ἀπηύθυνε τὴν Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

Ὁ Πανιερώτατος στὸν χαιρετισμὸ του ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὸ παρὸν διήμερο Διεθνὲς Συνέδριο καὶ καλωσόρισε στὴν Κύπρο τοὺς ἐκπροσώπους τῆς ἀδελφῆς καὶ ὁμοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας…

Ἐπίσης ὁ κ. Νικηφόρος ἐξέφρασε τὶς ἀγωνίες καὶ τοὺς φόβους του, γιὰ τὴν ὀδυνηρὴ κρίση, ποὺ διέρχεται σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία, μία ἐπικίνδυνη καὶ ἀδικαιολόγητη κρίση, ποὺ ξέσπασε στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐξαιτίας τῆς μὴ κανονικῆς ἀποφάσεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου νὰ ἀναγνωρίσει τὴ σχισματικὴ Ἐκκλησία τοῦ Κιέβου καὶ νὰ χορηγήσει τό, οὕτω καλούμενο, «Αὐτοκέφαλο» στὴν Οὐκρανία, χωρὶς τὴν ὁμόφωνη κανονικὴ παράδοση καὶ τὴ διαχρονικὴ ἐκκλησιαστικὴ πράξη.

“Ἤδη τὸ ἐπάρατο σχίσμα, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν Οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία, μετὰ καὶ τὴ συστράτευση τῶν Προκαθημένων Ἀλεξανδρείας καὶ Ἀθηνῶν μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ἐκκολάφθηκε καὶ βρίσκεται, ὄχι πρό, ἀλλὰ ἐντὸς τῶν πυλῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας” πρόσθεσε ὁ κ. Νικηφόρος καὶ στὴν συνέχεια συμπλήρωσε: “Ὀφείλουν οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν μας, σὲ ἕνα διάλογο εἰλικρινοῦς ἀγάπης καὶ ταπείνωσης, καὶ χωρὶς τὴν ἐπήρεια ἐξωτερικῶν πολιτικῶν δυνάμεων καὶ τὴν ἐμπλοκὴ γεωστρατηγικῶν καὶ γεωπολιτικῶν συμφερόντων, νὰ προσφέρουν στὴν Ἐκκλησία μας τὴν εὐώδη μαρτυρία τῆς ἑνότητας, γιατί δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦ­με ὅτι ἡ ἁμαρτία τοῦ σχίσματος εἶναι ἀθεράπευτη καὶ ἀσυγχώρητη”.

Κλείνοντας ὁ Μητροπολίτης Κύκκου ὑπογράμμισε: “Μόνον ἂν λειτουργήσει καὶ πάλιν ἡ βασικὴ ἀρχὴ τῆς συνοδικότητας, στὴν ὁποία πάντοτε στηριζόταν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, μπορεῖ νὰ δοθεῖ διέξοδο στὸ σημερινὸ ἀδιέξοδο, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μας”.

Previous Article

Ὁ ἐκμουσουλμανισμός τῆς Ἑλλάδος (μιά ἀνοικτή πληγή)

Next Article

Ὁ Ναυπάκτου ὑπὲρ τῆς Πανορθοδόξου

Διαβάστε ακόμα