Ὁ Κύπρου φοβᾶται τὸν Κωνσταντινουπόλεως;

Share:

Ἐνῶ ἦτο γενναία καὶ ἐκκλησιαστικῶς ὀρθὴ ἡ πρωτοβουλία τοῦ Κύπρου νὰ συναντήση προκαθημένους διὰ τὴν διευθέτησιν τοῦ Οὐκρανικοῦ, φαίνεται πὼς γεγονότα τοῦ παρασκηνίου τὸν ἐμποδίζουν νὰ συνεχίση… Κάτι θὰ τοῦ εἶπεν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως… Εἶναι ὅμως ἀντιφατικὸν νὰ ζητοῦν μετάνοιαν ἀπὸ ἕνα θεολόγον, ποὺ εἶναι ἀμελητέα ποσότης, ἀλλὰ νὰ ἀμνηστεύουν ἄνευ συγγνώμης καθηρημένους καὶ ἀχειροτονήτους, διότι ἐπιθυμοῦν «καλὰς σχέσεις»… ἐκεῖ ποὺ πιεζόμεθα ὑποχωροῦμεν, ἐνῶ ἐκεῖ ποὺ εἴμεθα ἀπὸ ἐπάνω ἀπαιτοῦμεν; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 6ης Σεπτεμβρίου 2019:

«Ἐρωτηθεὶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιὰ τὴν στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου σχετικὰ μὲ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα, μεταξὺ ἄλλων τόνισε: “Ἐμεῖς κρατοῦμε μία στάση αὐστηρή, θέλουμε τὴν Ὀρθοδοξία ἑνωμένη καὶ ἐργαζόμεθα νὰ μὴ προκληθεῖ σχίσμα”.

Ἐπίσης ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀνέφερε: “Προσπαθήσαμε καὶ ἀρχίσαμε νὰ βλέπουμε διάφορους Προκαθημένους Ἐκκλησιῶν καὶ ἀντιληφθήκαμε ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν ἤθελε κάτι τέτοιο, ποὺ μὲ φόβον ἐπράξαμεν. Σταματοῦμε ἐδῶ!”

“Ὡς Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δὲν εἴπαμε πὼς ἀναγνωρίζουμε, ἀλλὰ οὔτε δὲν ἀναγνωρίζουμε. Ἐμεῖς κρατοῦμε μία οὐδέτερη σχέση, καὶ θέλουμε νὰ ἔχουμε καλὲς σχέσεις μὲ ὅλους” – πρόσθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου…

Σὲ ἐρώτηση ἀναφορικὰ μὲ τὸ αἴτημα τοῦ Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη γιὰ ἐπαναφορά του στὴν ἐκκλησία μετὰ τὸν ἀφορισμό του ὁ Μακαριώτατος ἦταν ξεκάθαρος.

«Ἂν ζητᾶ συγχώρεση θὰ τὸν συγχωρέσω, ἀλλὰ ἂν ἐμμένει στὶς ἀνοησίες ποὺ ἔλεγε, δὲν ὑπάρχει συγχώρεση»…».

Previous Article

Δεν θα αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών

Next Article

Παπικὸν περιοδικὸν εἰκονίζει τὴν παπικὴν «Ἐκκλησίαν» μὲ πόρνην!

Διαβάστε ακόμα