Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἀκυρώνει (καὶ) τὸν κανονικὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀχρίδος!

Share:

Ὁ Πατρ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ μεταχειρίζεται τὴν ἴδια «συνταγὴ» τοῦ οὐκρανικοῦ καὶ γιὰ τὸ σκοπιανό. Δρομολογεῖ χορήγηση αὐτοκεφαλίας στοὺς ἀμετανόητους σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων καὶ ἀκυρώνει τὸν νόμιμο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος κ. Ἰωάννη, ὅπως ἔκανε μὲ τὸν κανονικὸ Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ὀνούφριο. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐφαρμόζει καὶ στὰ Σκόπια τὸ οὐκρανικὸ μοντέλο. Ἐνῷ ὑπάρχει κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος ὁ κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζεται Πανορθοδόξως, ὁ Πατριάρχης θέλει νὰ τὸν καταργήσει καὶ νὰ ἐπιβάλλει τὸν σχισματικὸ Στέφανο. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος πληρώνει καὶ αὐτὸς τὴν ἐμμονή του μὲ τὴν κανονικότητα στὴν Ὀρθοδοξία. […] Ὁ ἑλληνομαθέστατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης ὑποστήριξε μὲ ὁμιλίες καὶ διαλέξεις τόσο τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ὅσο καὶ τὴν μὴ Ἱεροκανονικὴ ἀντιμετώπιση ἀπὸ τὸ Φανάρι τοῦ οὐκρανικοῦ σχίσματος. Αὐτὲς του οἱ τοποθετήσεις τὸν ἔκαναν μισητὸ στὸ Πατριαρχεῖο, μὲ συνέπεια τὴν ἀπόφαση ἐξουδετέρωσης καὶ κατάργησής του, ὡς κανονικοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος» (Ἱστ. oukraniko.blogspot.com)! Ναί, ὅποιος πάει κόντρα στὰ ἐξουσιαστικὰ σχέδια καὶ τὶς αὐθαιρεσίες τοῦ κ. Βαρθολομαίου, τὴν πληρώνει ἀκριβά! Στὸ μισοσβησμένο Φανάρι πνέει τὸ βατικάνιο «πνεῦμα» καὶ ὁ ὑψηλός του ἔνοικος διακατέχεται πλήρως ἀπὸ νεοπαπιστικὴ συμπεριφορά! Μόνο ἔτσι μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» στὴν Ὀρθοδοξία! Καὶ κάτι ἄλλο πολὺ σημαντικό: οἱ σχισματικοὶ σκοπιανοί, στὸ γραπτό τους αἴτημα ζήτησαν ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, γιὰ τὴν «αὐτοκέφαλη ἐκκλησία» τους νὰ τοὺς δοθεῖ ἡ ἑξῆς ὀνομασία: «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος καὶ πάσης Μακεδονίας»! Ναί, πάσης Μακεδονίας, ἡ ἀποθέωση τοῦ ἐθνικισμοῦ! Εἴμαστε περίεργοι νὰ δοῦμε πῶς θὰ ἀντιδράσουν οἱ δικοί μας Ἐπίσκοποι καὶ εἰδικὰ ὁ θιασώτης τοῦ ἐνδοτισμοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος!

Previous Article

ΝΑ ΑΝΑΝΗΨῌ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Next Article

Εἶναι ἀναπόφευκτος ἡ ἕνωσις τῶν «Ἐκκλησιῶν»;