Ὁ κ. Διαματάρης καί τά εὔσημα…

Share:

Ἡ κοινὴ γνώμη εἶχε δυσανασχετήσει, ὅταν κατέστη γνωστὸν ὅτι ὁ Σύριζα εἶχε τοποθετήσει Ὑπ. Παιδείας τὸν κ. Ν. Φίλην, ἄνευ πτυχίου! Τώρα καὶ ἡ Ν.Δ. προεκάλεσε τὸν λαὸν, ὅταν ὁ ΥΦΕΞ κ. Διαματάρης ἐφέρετο ψευδῶς ὡς ἀπόφοιτος τοῦ Παν­επιστημίου Κολούμπια. Πρόκειται διὰ τὸν ἄνθρωπον ποὺ μετὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς Αἴγυπτον ἐπέτυχε νὰ ἀλλάξη γνώμην ὁ Ἀλεξανδρείας διὰ τὸ Οὐκρανικόν, ὁ ὁποῖον ἔπειτα τόν ἐγκωμίαζε. Ἀλλα καί ὁ Αὐστραλίας ἦτο ἕτοιμος νά τόν παρασημοφορήση, ὅταν αἴφνης ἀνεκοινώθη ἡ «ἀποπομπή» του καὶ διεκόπη. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «Καλάμι» τῆς 1ης Δεκεμβρίου 2019:

«Διαματάρης: ”Σπούδασα στὸ Columbia, ἀλλὰ δὲν πῆρα τίτλο (πτυχίο)’. Παρακολούθησα τὸ μεταπτυχιακὸ πρόγραμμα σπου­δῶν, ἀλλὰ δυστυχῶς, λόγοι οἰκονομικοί, δὲν μοῦ ἐπέτρεψαν νὰ ἀποκτήσω τὸν σχετικὸ τίτλο σπουδῶν», ἀναφέρει ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Ἀντώνης Διαματάρης, σὲ ἀνακοίνωσή του (2 Δεκ. ’19), δίνοντας διευκρινίσεις, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη ὅτι δὲν διαθέτει ”μάστερ” ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο ”Κολούμπια”…

Στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν (βιογραφικό του) καὶ σὲ δημοσιεύματα ἀθηναϊκῶν (ἔντυπων καὶ ἠλεκτρονικῶν) ΜΜΕ, παρουσιάζεται ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν, ἁρμόδιος γιὰ Ἀπόδημους, ὡς ”ἀπόφοιτος” τοῦ φημισμένου πανεπιστήμιου Columbia Νέας Ὑόρκης καὶ μάλιστα μὲ ”μάστερ” (master) στὴν ”διοίκηση ἐπιχειρήσεων” (ΜΒΑ)… Ἐνῷ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οὐδέποτε ἀποφοίτησε…

Ὁ ὑφυπουργός παραμένει ἀκόμα ὡς ”CEO καὶ ὑπεύθυνος σύμφωνα μὲ τὸν νόμο” τῆς ἐφημερίδας του, κατὰ παράβαση τῆς ἑλληνικῆς νομοθεσίας…

Καὶ αὐτό, ἐπειδή, ἂν καὶ ”δήλωσε” ἀμέσως μετὰ τὴν ὑφυπουργοποίησή του (9 Ἰουλίου 2019) ὅτι ἐκδότης-διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδας ἀναλαμβάνει ὁ υἱός του (ἀπὸ 11 Ἰουλίου 2019), ὁ ἴδιος παραμένει ἰδιοκτήτης μὲ ποσοστὸ 100%, ἀλλὰ καὶ CEO καὶ ὑπεύθυνος σύμφωνα μὲ τὸν νόμο ΗΠΑ.

Σημειώνουμε ὅτι ὁ ὑφυπουρ­γὸς ἀγόρασε τὴν ἐφημερίδα ”Ἐθνικὸς Κήρυξ” (1979) μὲ τὴν μεσολάβηση τοῦ πατέρα τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ πρ. πρωθυπουργοῦ Κων/νου Μητσοτάκη…».

Previous Article

Αμερικανοί με πιέζουν να ζητήσω αυτοκεφαλία. Είμαι έτοιμος να δωροδοκήσω Βαρθολομαίο

Next Article

ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΣΕΚΤΑ;

Διαβάστε ακόμα