Ὁ κ. Πομπέο ἐπαναλαμβάνει εἰς Λίβανον τὸ σχέδιον διασπάσεως τῆς Ὀρθοδοξίας

Share:

Τὸ Οὐκρανικὸν φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος ἢ μᾶλλον ἡ ἀρχὴ ἑνὸς νήματος, ποὺ ἀποκαλύπτεται ὅτι ἔχει σχέσιν μὲ τὴν διάλυσιν τῆς Ὀρθοδοξίας. Παραθέτομεν μὲ ἐπιφύλαξιν ἄρθρον τῆς ἱστοσελίδος dimpenews.com τῆς 9ης Δεκεμβρίου 2019: «Ὁ Ἑλληνορθόδοξος Μητροπολίτης τῆς Βηρυτοῦ δίχασε τὸ Λίβανο κι ἐπιχειρεῖ νὰ διαδραματίσει τὸν ἴδιο ρόλο ποὺ ἔπαιξε τὸ Φανάρι κι ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος γιὰ τὴν γεωστρατηγικὴ τῶν ΗΠΑ. Ἡ Ἀμερικὴ ἀφοῦ διέσπασε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴ Ρωσία ἀφοῦ διχοτόμησε τὴν Ὀρθοδοξία τώρα ἐπιχειρεῖ μὲ τοὺς ἴδιους πρωταγωνιστὲς νὰ ὑλοποιήσει τὸ ἴδιο σχέδιο καὶ στὸ Λίβανο. Boᾶ ὁ Λίβανος τούτη τὴν ὥρα ἀπὸ κατάρες καὶ ἀποκαλύψεις καὶ κατηγορίες κατὰ τοῦ «Ἱερώνυμου τοῦ Λιβάνου» ποὺ τὰ βαλε μὲ τὴ Hezbollah, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ διασπάσει τό ρωσο-ἰρανικὸ τόξο στὸ Λίβανο… Ὁ Ἐπίσκοπος Βηρυτοῦ Elias Audi στὸ σημερινὸ κυριακάτικο κήρυγμά του στὸ καθεδρικό τοῦ Ἁγ. Γεωργίου δήλωσε προκλητικὰ σὲ ἀμιγῶς πολιτικοὺς τόνους: “Πόσο καιρὸ θὰ παραμείνει ὁ λαὸς αἰχμάλωτος στὴν πολιτικὴ ἑνὸς ἐξτρεμιστικοῦ κόμματος; Ζοῦμε σὲ μία δημοκρατία εἰδώλων ἢ μία δημοκρατία μαριονεττῶν; Πόσο καιρὸ θὰ παραμείνει φυλακισμένος ὁ Λίβανος;» Ἀναρωτήθηκε: «Αὐτὴ ἡ χώρα κυβερνᾶται ἀπὸ ἕνα ἄνθρωπο ποὺ ὅλοι γνωρίζετε καὶ ἀπὸ μία ὁμάδα ποὺ μᾶς κυβερνᾶ μὲ ὅπλα… Δὲν ἀκοῦτε τί ζητοῦν τὰ παιδιά μας στοὺς δρόμους; Ζητοῦν ἀπὸ τοὺς ἀξιωματούχους νὰ δώσουν προσοχὴ στὰ δικαιολογημένα αἰτήματά τους. Ἀλλὰ τὰ δίκαια λόγια τους βρέθηκαν ἄλλοτε ἀντιμέτωπα μὲ τὴν τύφλωση, βία καὶ αἱματοχυσία… Λένε ὅτι οἱ διαμαρτυρίες τους εἶναι εἰρηνικὲς καὶ θὰ παραμείνουν ἔτσι, ἀλλὰ ὑπάρχουν ἐκεῖνοι ποὺ παραμορφώνουν αὐτὴ τὴν εἰρηνικὴ εἰκόνα…». Ἐπιτέθηκε στὴν Χεζμπολὰ χωρὶς νὰ τὴν κατανομάσει… Ὡστόσο κατηγορεῖται ὅτι χρηματίστηκε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ γιὰ 500 ἑκατομμύρια. Ὁ ἐπίσκοπος Elias Audi τῆς Βηρυτοῦ εἶχε πεῖ στὸ Ρῶσο Πρέσβη Alexander Zasypkin ὅτι τὸ ἐκκλησίασμά του «ποτὲ δὲν ζήτησe προστασία (ἀπὸ τὴ Ρωσία)». Ὁ Audi καὶ ἡ μικρὴ ὁμάδα ὑποστηρικτῶν του εἶναι ἡ μόνη ὀργανωμένη πολιτικὴ δύναμη στὸν Λίβανο ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀποτρέψει τὶς ρωσικὲς παρεμβάσεις στὴ χώρα. Τὸ φιλορωσικὸ λόμπι εἶναι πολὺ καλύτερα ὀργανωμένο καὶ πιὸ ἐνεργό. Ὁ μουφτὴς jaafarite,ὁ σεΐχης Ahmad Kabalan, ὑπερασπίστηκε τὴν Κυριακὴ τὴν Hezbollah ἔναντι τοῦ Elias Audi. «Ζοῦμε σὲ μία Δημοκρατία εἰδώλων καὶ μαριονεττῶν;; Αὐτὴ ἡ χώρα διευθύνεται ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ποὺ ὅλοι σας γνωρίζετε κι ἀπὸ μία ὀργάνωση ποὺ μᾶς κυβερνάει μὲ τὰ ὅπλα” ,εἶπε ὁ Audi μὲ σαφῆ ὑπαινιγμὸ κατὰ τοῦ Hassan Nasrallah. «Αὐτό τὸ πρόσωπο κι αὐτὴ ἡ ὁμάδα ἀπελευθέρωσε, ἀντιστάθηκε, προστάτευσε, ὑπερασπίστηκε κι ἀνέκτησε τὴν ἐλευθερία, ἐθνικὴ κυριαρχία κι ἀνεξαρτησία τῆς χώρας»,ἀντέδρασε ὁ σεΐχης Kabalan. «Μεγάλο Σατανᾶ» ὀνομάζουν τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης τὸν Μητροπολίτη Elia Audi… Ὁ ἑλληνορθόδοξος μητροπολίτης φέρεται νὰ εἶναι ἄνθρωπος τῶν ΗΠΑ καθὼς εἶναι ὁ μόνος ἐκκλησιαστικὸς παράγοντας τοῦ Ἀντιοχείας ποὺ συναντήθηκε μὲ τὸν ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ Πομπέο στὴν τελευταία ἐπίσκεψή του στὴ Βηρυτὸ τὸ 2019. Στήν κατ’ ἰδίαν συνομιλία, λέει ὁ Πομπέο στὸ twitter του, εἶχαν συζήτηση γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες κ.ἄ., ἐνῶ φωτογραφίες τῆς συνάντησης καὶ ἀναφορὰ σὲ αὐτὴν γίνεται στὸ ἐπίσημο λογαριασμὸ τοῦ United States Department of State… Πρόσφατα ὑπῆρξαν φῆμες ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἐπίσκοπος θέλει νὰ σπάσει τὴ γραμμὴ τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας γιὰ τὸ οὐκρανικὸ καὶ νὰ συμπλεύσει μὲ Φανάρι… Σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ κλῖμα ὑπῆρξε συνάντηση στὶς 5/12/19 στὴ Δαμασκὸ τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας Ἰωάννη καὶ τοῦ ἡγούμενου Ἀρσενίου (Sokolov), ἀντιπροσώπου τοῦ Μόσχας. Κύριο θέμα οἱ σχέσεις τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν. Τὰ λιβανέζικα μέσα ἀναφέρουν ὅτι ὁ Μητροπολίτης Βηρυτοῦ διαψεύδει εἰδήσεις ποὺ διακινήθηκαν στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης σχετικὰ μὲ τὸ νοσοκομεῖο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τὶς ὀρθόδοξες σχολὲς τῆς Βηρυτοῦ γιὰ τὰ νοσήλεια καὶ τὰ δίδακτρα. Ὁ Ἀντιοχείας ἀνέφερε ὅτι τὸ Φανάρι πορεύεται σὲ ἀντικανονικὲς βάσεις στὸ οὐκρανικό καί θεωρεῖ πάντα πὼς ἡ ἀναγνώριση τοῦ σχισματικοῦ μορφώματος ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες Ἑλλάδας κι Ἀλεξανδρείας εἶναι ἀπαράδεκτες καὶ θλιβερές. YΓ. Ἡ Χεζμπολὰ εἶναι ἀναγνωρισμένο πολιτικὸ κόμμα στὸ Λίβανο μὲ μεγάλη κοινοβουλευτικὴ ἐκπροσώπηση, ἔχει ὑπουργοὺς καὶ στηρίζει τὸν χριστιανὸ Πρόεδρο Michel Aoun. Ὑπερασπίστηκε ὀρθόδοξες μονές, ὅπως αὐτὴ τῶν Χερουβεὶμ στὴ Δαμασκὸ καὶ ὀρθόδοξες πόλεις ὅπως τὴν al Sukalabiyah Maharda ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς καὶ τὴν ἰσλαμιστικὴ ἀντιπολίτευση τοῦ Ἐρντογάν· τὴν ἴδια ὥρα οἱ ΗΠΑ τοὺς ἔδιναν ὅπλα καὶ πολιτικὴ κάλυψη γιὰ νὰ γενοκτονοῦν χριστιανοὺς ν’ ἀκρωτηριάζουν καὶ νὰ ἀποκεφαλίζουν ἀπαγάγουν δεσποτάδες, παπάδες, χριστιανούς…

Previous Article

Ὁ Θεὸς ἀπαγορεύει τὰς συμπροσευχὰς τῶν πιστῶν μετὰ τῶν ἀλλοπίστων

Next Article

Ἐθνικὸν ζήτημα ὁ διορισμὸς κληρικῶν

Διαβάστε ακόμα