Ὁ κ. Φραγκίσκος διώρθωσε τὴν «Κυριακὴν προσευχήν»!

Share:

ΤΟ ΕΙΠΕ καὶ τὸ ἔκανε ὁ «ἀλάθητος»: διόρθωσε τελικὰ τὴν «Κυριακὴ Προσευχή»! Πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες ὁ Πάπας Φραγκίσκος, προκειμένου νὰ ἀσκήσει τὴν ἐξουσία του ὡς «ἀλάθητος καὶ διδάσκαλος τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας», διαπίστωσε «λάθος διατύπωση» στὴν «Κυριακὴ Προσευχή», δηλαδὴ κατὰ τὴν ἀφεντιά του, ὁ Χριστός μας τὴ δίδαξε λάθος! Ἔρχεται τώρα νὰ κάμει τὴ διόρθωση, νὰ διορθώσει τὸ Χριστό! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Στὶς 22 Μαΐου τοῦ τρέχοντος ἔτους στὴν γενικὴ συνέλευση τῶν «ἐπισκόπων» στὴν Ἰταλία, ἀποφασίστηκε τελικὰ νὰ ἀλλάξει ἡ φράση ποὺ θὰ δεῖτε. Καὶ ἡ ἀλλαγμένη φράση θα περάσει στὴν τρίτη ἔκδοση τοῦ Ρωμαϊκοῦ Μισάλε ἢ Μισάαλ. […] Ὁ Πάπας Φραγκίσκος, σύμφωνα μὲ τὴν Express, ἐνέκρινε μία ἀλλαγὴ στὴν προσευχὴ “Πάτερ Ἡμῶν” καὶ συγκεκριμένα ὅσον ἀφορᾶ στὸ σημεῖο ποὺ ἀναφέρει “lead us not into temptation” (στὰ ἑλληνικά “καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν”). Ἡ φράση ἀντικαθίσταται μὲ τὴν πρόταση “do not let us fall into temptation” ἢ στὰ ἑλληνικὰ “μὴν μᾶς ἀφήσεις νὰ ὑποκύψουμε στὸν πειρασμό”. Ὅπως ἀναφέρουν εἰδικοί, ἡ φράση ποὺ ἀναφερόταν στὴν προσευχή, ὑποδήλωνε λαθεμένα ὅτι ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους σὲ λάθος δρόμο. Ὁ Φραγκίσκος ἐξήγησε συγκεκριμένα: “Ἕνας πατέρας δὲν ὁδηγεῖ στὸν πειρασμό, ἕνας πατέρας σὲ βοηθάει νὰ σηκωθεῖς ἀμέσως”. “Δὲν εἶναι καλὴ μετάφραση, ἐπειδὴ μιλάει γιὰ ἕνα θεὸ ποὺ σὲ προτρέπει στὸν πειρασμό”, εἶπε» (Ἱστ.: sputniknews.gr/kosmos/)! Δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἐξήγηση γιὰ τὴν πράξη του αὐτή, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ στὴν πράξη τοῦ δαιμονικοῦ δό­γματος τοῦ «ἀλαθήτου τοῦ Ρωμαίου ποντίφικος»! Δοξάστε τὸν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖ­ος ἔχει τὸ σατανικὸ θράσος νὰ διορθώνει τὰ «λάθη» τοῦ Χριστοῦ!

Previous Article

Ἔγγαμοι κληρικοὶ εἰς τὸν παπισμόν;

Next Article

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου ἔλαβε θέσιν

Διαβάστε ακόμα