Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἔδωσε τὴν ἀπάντησίν του διὰ τὴν ἀποβολήν του ἀπὸ τοὺς Ἱ. ΝαούςὉ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἔδωσε τὴν ἀπάντησίν του διὰ τὴν ἀποβολήν του ἀπὸ τοὺς Ἱ. Ναούς

Share:

Ο ΛΑΟΣ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θρηνοῦσε γιὰ τὰ Ἄχραντα Πάθη τοῦ Θεανθρώπου Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ καὶ γιὰ τὰ δικά του φετινὰ ἰδιότυπα πάθη, γιὰ τὴν ἀποπομπή του ἀπὸ τοὺς ναοὺς καὶ τὴν στέρηση τῆς Θείας Κοινωνίας, ἔδωσε τὴ δική του ἠχηρὴ ἀπάντηση τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως. Μόλις σήμαναν οἱ καμπάνες (ἔστω ὑπὸ περιορισμό), διαλαλώντας τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη», ἔλαμψαν οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριὰ ἀπὸ τὰ φῶτα καὶ τὰ πυροτεχνήματα. Ἔσπασε ἡ βουβαμάρα ἀπὸ τοὺς πανηγυρισμοὺς καὶ τὸ ψάλσιμο «ἐν ἑνὶ στόματι» τοῦ «Χριστὸς Ἀνέστη» ἀπὸ χιλιάδες πιστούς, οἱ ὁποῖοι βγῆκαν στὰ μπαλκόνια καὶ τὶς αὐλὲς μὲ λαμπάδες στὰ χέρια, γιὰ νὰ ἐκδηλώσουν τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως! Ἦταν μία πρωτοφανὴς κατάσταση, ἡ ὁποία ὑποδήλωσε μὲ τὸν πλέον σαφῆ τρόπο τὴν πίστη τοῦ πιστοῦ λαοῦ (ἀκόμα καὶ ἐκείνων ποὺ ἔχουν χαλαρὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία), ὅτι ὁ Ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα τοῦ κόσμου καὶ ἡ λαμπροφόρος Ἀνάστασή Του εἶναι τὸ μέγιστο καὶ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Οἱ λαμπροὶ αὐτοὶ πανηγυρισμοὶ ἀναμφίβολα ἤθελαν νὰ δηλώσουν καὶ τὴν ἀντίθεσή του στὴν πρωτοφανῆ ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὶς εὐλογίες τῆς ΔΙΣ, νὰ κλειδομανταλώσουν τούς ναούς, νὰ στερηθοῦν τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴ Θεία Κοινωνία. Αὐτὸς ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ συναποτελεῖ τὴν Ἐκκλησία, μαζὶ μὲ τὸν κλῆρο, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν ἰδιότυπη ἱεροκρατία, τῶν κεκλεισμένων ἐκκλησιῶν, ὅπου γινόταν λειτουργία ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς γιὰ τοὺς κληρικούς!

Previous Article

Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Μυροφόρων

Next Article

Ἡ Κυβέρνησις ἔδειξε τὸ πραγματικόν της πρόσωπον

Διαβάστε ακόμα