Ὁ Μακαριώτατος συμβουλεύεται

Share:

Τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Καρπενησίου ἐπεσκέφθη incognito ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Συγκεκριμένα μετέβη εἰς τὰς κατασκηνώσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Φραγκίσταν. Ὁ κ. Ἱερώνυμος συνηντήθη μὲ τὸν Σεβ. Καρπενησίου κ. Γεώργιον, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ χειροτονία τοῦ Μακαριωτάτου, ἀλλὰ καὶ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατον Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης ὁδοῦ Αἰόλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Πρωτοπρεσβύτερον π. Θωμᾶν Χρυσικόν. Ὁ ἐν λόγῳ κληρικὸς διακρίνεται διὰ τὸ ἦθος του, τὴν ποιμαντικήν του καὶ τὴν τελετουργικὴν πιστότητα εἰς τὴν παράδοσιν.

Εἰς τὰς δυσκόλους στιγμάς ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων καὶ οἱ Προκαθήμενοι ἔχουν ἀνάγκην καθαρῶν ἀνθρώπων, διά νὰ τοὺς δώσουν καθαράς ἀπαντήσεις ἐν μέσῳ τοῦ καθαροῦ ἀέρος. Ἄλλωστε, δὲν εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὁ μόνος ποὺ ζητεῖ συμβουλάς. Ἐπληροφορήθημεν ὅτι τὰς ἰδίας ἡμέρας καὶ ἄλλος Μητροπολίτης κατεδέχθη νὰ λάβη συμβουλὴν ἀπὸ ἕτερον ἔγγαμον κληρικόν. Ἡ ἐπιτυχία εἰς τὴν διακυβέρνησιν στηρίζεται πάντοτε εἰς τοὺς ποίους ἐπιλέγει κανεὶς ὡς συν­εργάτας. Ἀπεναντίας, ὑπάρχουν Μητροπολῖται ποὺ ἐνῷ οἱ ἴδιοι εἶναι ἀνεπαρκεῖς ἐμποδίζουν ἄλλους Μητροπολίτας νὰ δεχθοῦν συμβουλάς, περιπαίζοντες αὐτοὺς ὅτι ἀφήνουν νὰ τοὺς καθοδηγοῦν δῆθεν κατώτεροί των! Ὁ μακαριστὸς Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος ἐθεώρει τιμήν του νὰ ἀκολουθῆ τὸν μακαριστὸν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον καὶ ἔμεινεν εἰς τὴν ἱστορίαν.

Previous Article

Τι απαντά ο Ιερώνυμος στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για την υγεία του Ειρηναίου

Next Article

Δημότης Ὕδρας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος