Ὁ Μακ. Κύπρου κατὰ Σεβ. Ἀμερικῆς

Share:

   Συνέντευξιν παρεχώρησεν ὁ Μακ. Κύπρου, εἰς τὴν ὁποίαν ὀρθῶς ἤσκησε κριτικὴν εἰς τὸν Σεβ. Ἐλπιδοφόρον. Ἐκεῖνον ὅμως ποὺ δὲν ἔχει γίνει κατανοητὸν ἀπὸ πολλοὺς Ἱεράρχας εἶναι ὅτι δὲν εἶναι τὸ κύριον πρόβλημα ὁ χλευασμὸς, τὸν ὁποῖον θὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ παιδιὰ εἰς τὸ σχολεῖον, οὔτε ἁπλῶς ἡ δημοσιότης, ἀλλὰ ἡ ἐπιδοκιμασία τῆς ἐμπορευματοποιημένης «παρένθετης μητρότητας» καὶ ἡ ἀναγνώρισις συμβιούντων ὁμοφυλοφίλων ὡς ὑπάνδρων καὶ γονέων! Παραθέτομεν ἀπόσπασμα, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «ekirikas.com» τῆς 20ῆς Ἰουλίου 2022:

   «Στὴν ἐρώτηση «παρακολουθήσατε τὰ διαμειφθέντα μὲ μία βάπτιση ποὺ ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος τέκνων γονέων τοῦ ἰδίου φύλου στὴν Ἀθήνα;», ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ἀπάντησε πὼς «νομίζω ὅτι κακῶς ἐπῆγε καὶ τὸ ἔκανε, δὲν ἔπρεπε νὰ πάει. Μπορεῖ νὰ ἦταν φίλος του κ.λπ., ἀλλὰ μποροῦσε νὰ τὸ κάνει κάπως ἀθόρυβα νὰ μὴ δώσει ἀφορμή. Τὰ παιδιὰ τί φταῖνε; Τὸ ὅτι τὰ βάπτισε, καλὰ ἔκανε, ἀλλὰ δύο ὁμοφυλόφιλοι τί παιδιὰ θὰ μεγαλώσουν καὶ θὰ τὰ δώσουν στὴν κοινωνία; Αὔριο ποὺ θὰ πᾶνε σχολεῖο δὲν θὰ τὰ ρωτήσουν ποιὸς εἶναι ὁ πατέρας τους, ποιὰ εἶναι ἡ μητέρα τους; Τί θὰ ἀπαντοῦν αὐτὰ τὰ παιδιά, δηλαδὴ αὐτὰ θὰ πληρώνουν τὰ πάντα. Ὅσο φίλος κι ἂν ἦταν μποροῦσε νὰ βάλει ἕνα παπὰ νὰ πᾶνε σ’ ἕνα ξωκκλήσι νὰ κάνουν τὴ βάπτιση ἀθόρυβα καὶ δὲν θὰ τὸ ἔπαιρνε εἴδηση κανένας καὶ νὰ τοὺς συμβουλεύσει ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνουν δὲν εἶναι σωστό. Ἐμεῖς ἀγαποῦμε τοὺς ἀνθρώπους, δὲν τοὺς μισοῦμε, ἀλλὰ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Παράδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα».

Previous Article

Στο Γκίλτσα υποστηρικτές της OCU απαίτησαν παραχώρηση του ι. ναού Αγ. Νικολάου της UOC

Next Article

Ἐκκλησία Ρουμανίας: Aἱ ἐκτρώσεις εἶναι βρεφοκτονία