Ὁ Νέας Ἰωνίας καὶ ὁ κ. Σουρέτης

Share:

Τὸ ὄνομα τοῦ κ. Π. Σουρέτη ἦτο ἕνα ἐκ τῶν ὀνομάτων ποὺ ἐφημολογοῦντο ὅτι θὰ εἶναι εἷς τῶν ὑπευθύνων εἰς τὴν νέαν ἑταιρείαν ποὺ ἐπρόκειτο νὰ συσταθῆ διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας ἦτο ὑπεύθυνος εἰς τὴν διοίκησιν τῆς ἀρχικῆς ἑταιρείας ποὺ εἶχεν ἱδρύσει ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ – SECRET» τῆς 25ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Ὁ Μητροπολίτης Γαβριὴλ καὶ οἱ δουλειὲς τῆς Intrakat τοῦ Σουρέτη. Κατ’ ἐπανάληψη ἔχω ἀναφερθεῖ στὸν ρόλο ποὺ ἀναπτύσσει ἐκτὸς Ἐκκλησίας ὁ Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας κ. κ. Γαβριήλ. Μάλιστα, ἔχω διαπιστώσει ὅτι ὁ συγκεκριμένος ἀρχιερέας ἔχει ἕνα τεράστιο δίκτυο ἀνθρώπων, ποὺ ἐνεργοποιεῖται μὲ τὸ ποῦ θὰ γράψει κανεὶς τὸ Γάβ… Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι δὲν τὸ ἔχω συναντήσει σὲ ἄλλον παπά. Ὡστόσο, καὶ ὁ ἴδιος δὲν ἀρέσκεται στὴν κριτική, προτιμώντας νὰ συνεχίσει νὰ κάνει κάτω ἀπὸ τὰ ραντὰρ τὴ δουλειά του. Ἀπολύτως θεμιτό. Ὅμως, μία τέτοια ἀξίωση θὰ μποροῦσε νὰ τὴν προβάλει ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἐξαντλεῖ τὴ δράση του στὸ ποιμαντικό του ἔργο. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ κ. κ. Γαβριὴλ ἔχει ἀποφασίσει νὰ διευρύνει τὸν κύκλο τῆς δραστηριοποίησής του, ὀφείλει νὰ δέχεται, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ τὴν κριτική. Ἐκτὸς κι ἂν πιστεύει ὅτι οἱ δουλειὲς τῆς Intrakat τοῦ Σουρέτη καὶ γενικότερα τῶν ἑταιρειῶν τοῦ Κόκκαλη εἶναι θέλημα Θεοῦ ἢ καὶ κάτι παραπάνω».

Previous Article

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Κονίτσης Ανδρέα

Next Article

Σεβ. Ἀργολίδος, ἐτεμαχίσατε τὸν Ἅγιον;