Ὁ Νέας Ἰωνίας τῆς «Νέας Ἐποχῆς»

Share:

Διὰ νὰ γίνης Ἀρχιεπίσκοπος π.χ. Ἀμερικῆς πρέπει νὰ ἔχης τὴν ἔγκρισιν τῆς ἑκάστοτε πολιτικῆς ἐξουσίας, ἡ ὁποία μασονοκρατεῖται. Ἡ «νέα ἐποχὴ» θέλει ἀνθρώπους ἐκκοσμικευμένους. Μία τοιαύτη εἰκὼν εἶναι πολὺ συμβατὴ μὲ αὐτὴν ποὺ δίδει ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας: ἀκούει ρὸκ συγκροτήματα, ἀρέσκεται εἰς τὰ οἰνοπνευματώδη, χρησιμοποιεῖ διὰ γνωριμίας τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, ὁμιλεῖ ἀφηρημένα περὶ φύλων κ.λπ. Εἰς πρόσ­φατον ἄρθρον του μάλιστα ἐπισημαίνει ὅτι ΟΗΕ καὶ Ἐκκλησία ἔχουν κατ’ οὐσίαν κοινὴν «ἀτζέντα»(!), ἀποκαλύπτων τελικῶς ποῖος ἦτο καὶ ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τοῦ «Κολυμβαρίου». Παραθέτομεν τμῆμα ἀπὸ τὸ ἄρθρον ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῆς 14ης Ἰουλίου 2019:

«Γιὰ νὰ βροῦμε τὴν «ἀτζέντα» τῆς πνευματικότητας, δὲν χρειάζονται μεγαλειώδεις συνελεύσεις καὶ βαρύγδουπα ἀνακοινωθέντα. Ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦ­με ὅσα –λίγους μόνον μῆνες μετὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ– ἀποφάσισαν στὴν Κρήτη οἱ ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι καὶ ἀρχιερεῖς ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο, στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο ποὺ ἀνέλυσε καὶ κατέθεσε οὐσιαστικὲς προτάσεις γιὰ σπουδαῖα ὀντολογικὰ καὶ καίρια σύγχρονα ζητήματα.

Σὲ αὐτὸ τὸ κοινὸ κείμενο συμπερασμάτων μποροῦμε νὰ βροῦμε ἀναρίθμητες ταυτίσεις τῶν προτάσεων τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς στόχους τῆς βιώσιμης ἀνάπτυξης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν».

Previous Article

Ο «δεκάλογος» του «καλού Νούντσιου» και οι προϋποθέσεις του γνησίου εκκλησιαστικού άνδρα

Next Article

Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἠρνήθη τὸ Εὐαγγέλιον!