Ὁ Ναυπάκτου καὶ ἡ «πατριαχικὴ αὐλή»

Share:

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν ὀνομαστηρίων του ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐμνημόνευσεν εἰς τὴν ὁμιλίαν του ἀπ’ ὅλους τούς Ἱεράρχας μόνον τὸν Σεβ. Ναυπάκτου. Τί γνώμην ἆραγε ἔχει ὁ Σεβασμιώτατος διὰ τὸν β΄ γάμον τῶν κληρικῶν; Ἐμεῖς ἐμμένομεν εἰς τὴν ἄποψιν τοῦ Σεβ. Περγάμου ὅτι ἡ τηλεοπτικὴ ἀναμετάδοσις τῆς Θ. Λειτουργίας ἀποτελεῖ ἀσέβειαν. Παραθέτομεν χαρακτηριστικὸν ἀπόσπασμα ποὺ ἀπεμαγνητοφωνήσαμεν:

«Ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος εἰς τὸ συγχαρητήριον γράμμα του λέγει ὅτι ἐφέτος δὲν ἑορτάζω ἐν μέσῳ πληθούσης ἐκκλησίας, ἀλλὰ οἰκουμενικῶς ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Ἔχω μεγάλην ἐκτίμησιν καὶ ἀγάπην πρὸς τὸν λογιώτατον καὶ ἐκλεκτὸν Ἱεράρχην Ἅγιον Ναυπάκτου, ἀλλὰ θὰ μοῦ ἐπιτρέψει νὰ διορθώσω αὐτὸ τὸ ἐπίρρημα «οἰκουμενικῶς» καὶ νὰ τὸ μετατρέψω σὲ «οἰκογενειακῶς». Ἔτσι αἰσθάνομαι ὅτι ἑορτάζω ἐφέτος μὲ τὴν περὶ ἐμὲ ἱερὰν ἀδελφότητα καὶ παρεμβολὴν τῶν προσφιλῶν συνεπισκόπων, ἱεραρχῶν, τὴν πατριαρχικήν μου αὐλήν, τοὺς ἀγαπητοὺς διπλωματικοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα καὶ τὸ μικρὸν ποίμνιον τῆς Πόλεως συμπροσευχομένου καὶ τοῦ ἀνὰ τὴν οἰκουμένην πολυπληθοῦς ποιμνίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ὅλων τῶν ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι σήμερα μᾶς παρακολουθοῦν ἀπὸ τὸ διαδίκτυον. Μὲ ὅλους σας ἑορτάζομεν σήμερα, ἀγαπητοί».

Previous Article

«Ἄκτιστος» ὁ Πατριάρχης!

Next Article

«Τὰ ΜΜΕ νὰ ποῦν τί εἰσέπραξαν»

Διαβάστε ακόμα