Ὁ Ναυπάκτου ἀπαντᾶ εἰς Περγάμου καὶ Μεσογαίας

Share:

Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἀναμεταδόσεως τῆς Θ. Λατρείας. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» τῆς 30ῆς Μαρτίου 2020:
«Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Μητρόπολης μεταδίδονται ἀπὸ τρία sites καὶ ἕνα τηλεοπτικὸ σταθμό. Καὶ ἔχουμε διαπιστώσει ὅτι τὶς παρακολουθοῦν περίπου 2.000 ἄνθρωποι μέσῳ Internet. Εἶναι σημαντικὸ αὐτὸ ποὺ τοὺς προσφέρουμε, ἀφοῦ ὁ κόσμος δὲν μπορεῖ νὰ πάει στὴν ἐκκλησία. Διότι ξέρουμε ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας ἔχουν ἕνα μικρὸ χῶρο στὸ σπίτι τους, ἐκεῖ ποὺ ἔχουν ἕνα καντήλι καὶ συμμετέχουν» λέει ὁ Μητροπολίτης γιὰ τὶς πρωτοβουλίες του».
Ἐπίσης, ἐπικριτικὸς ἦτο καὶ δι’ ὅσους Ἱεράρχας ἐπεκοινώνησαν ἀπευθείας μὲ τὴν Κυβέρνησιν. Διαφαίνεται ἐδῶ ἕνα κενὸν εἰς τὴν Ἐκκλησιολογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένως θέτει τὴν Σύνοδον ὑπεράνω τῆς Ἐπισκοπῆς διὰ θέματα τῆς ἁρμοδιότητος τῆς Ἐπισκοπῆς. Παραθέτομεν δηλώσεις του εἰς τὴν ἱστοσελίδα ethnos.gr τῆς 30ῆς Μαρτίου 2020:
«Ἀλλὰ μὲ πονᾶ καὶ ἕνας ἄλλος κορωνοϊός, ὁ λεγόμενος «ἐκκλησιαστικὸς κορωνοϊός», ποὺ προσβάλλει τοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς Ἐπισκόπους μας. Παρατηρῶ ὅτι μερικοὶ Μητροπολίτες ἐνεργοῦν σὰν νὰ μὴ ὑπάρχη Σύνοδος, σὰν νὰ εἴμαστε ἕνα ἀσύντακτο σῶμα. Κάνουν ἀνακοινώσεις πρὶν ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος πάρη κάποια ἀπόφαση καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου διαφοροποιοῦνται. Ἀκόμη στέλλουν ἐπιστολὲς στὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς Ὑπουργοὺς τῆς Κυβερνήσεως καὶ τὶς δημοσιοποιοῦν, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ καταθέτουν τὶς σκέψεις τους στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὥστε ἐκείνη νὰ ἀποφασίση σχετικῶς. Αὐτὸ συνιστᾶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ αὐτὸ ὑποσχεθήκαμε κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς χειροτονίας μας σὲ Ἐπίσκοπο. Σὲ μιὰ μάχη ὑπάρχει κοινὴ συναντίληψη καὶ κάποιος διευθύνει τὴν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων… νὰ καταλάβουμε ὅτι ἔχουμε Ἱερὰ Σύνοδο καὶ Ἀρχιεπίσκοπο καὶ δὲν λειτουργοῦμε αὐτόνομα. Ἂν δὲν ὑπακούουμε στὴν Σύνοδο, πῶς θὰ ἔχουμε ἀπαίτηση νὰ ὑπακούουν σὲ μᾶς οἱ Κληρικοί;».

Previous Article

Ἤρχισε νέα περίοδος διωγμῶν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μας;

Next Article

Προβλήματα της από 1/4/20 απόφασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Διαβάστε ακόμα