Ὁ νεοεσφιγμενίτης δικαιώνει τὸ «Μακεδονικὸν» ψευδοαφήγημα;

Share:

Εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τὰ ἐδάφη τῆς «Ἐκκλησίας» τῶν Σκοπίων προέβη ὁ Ἡγούμενος τῆς νέας Ἐσφιγμένου, ἐκδίδων καὶ ἀνακοινωθὲν μὲ τὸν τίτλον «Ἱστορικὴ ἐπίσκεψη Ἁγιορειτῶν στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος», γράφων:

«Στὶς 21.5.2022 ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος, συνοδείᾳ πατέρων τῆς Μονῆς, καὶ τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀναργύρων Τσερνογκόρσκι ἀρχιμ. Νικάνορος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Μπίγκορσκι στὰ ἐδάφη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος. Ἐκεῖ ἔγινε ἐπίσημη ὑποδοχὴ τῆς ἁγιορείτικης συνοδείας ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Ἀντανίας κ. Παρθένιο. Μέσα σὲ συγκινητικὸ κλῖμα ἐκφωνήθηκαν ὁμιλίες ἀπὸ τοὺς δύο ἡγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν, φιλοξενοῦντα καὶ ἐπισκέπτη».

Ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» Σκοπίων κ. Στέφανος εἶχε προβῆ τὸ Πάσχα εἰς δηλώσεις διὰ τὰ «δίκαια τῶν Μακεδόνων», καὶ ἐπίσης ὅτι ἡ «Ἐκκλησία» του συνεχίζει νὰ ὀνομάζεται «Μακεδονική», ὁ ἴδιος ὁ «Ἀντανίας» κ. Παρθένιος ἐδήλωσεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Τὸ Βῆμα» τῆς 19ης Μαΐου 2022:

«…πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες πρέπει νὰ ὀνομάζονται βάσει τῆς ἱστορικῆς ἕδρας τῶν ἱεραρχιῶν τους καί, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀναγκαῖο, ἔτσι ὥστε νὰ ὁριστεῖ ἡ δικαιοδοσία, νὰ προστίθεται καὶ τὸ ὄνομα τοῦ κράτους, ὅπου δρᾶ ἡ συγκεκριμένη ἱεραρχία. Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία μας ἔχει τὸ ἀρχαῖο ἱστορικὸ καὶ ἐκκλησιολογικὰ σωστὸ ὄνομα Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα κατοπτρίζει τὴν συνέχεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου στὸ ἔδαφός μας. Αὐτὸ εἶναι σύμφυτο στὴν ψυχὴ κάθε ὀρθοδόξου κατοίκου τῆς Βορείου Μακεδονίας καὶ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ὁμαδικῆς μνήμης καὶ τοῦ ἱστορικοῦ συναισθήματος τοῦ λαοῦ μας».

Previous Article

Ἀνέντιμος στάσις!

Next Article

Ἡ Ἱ.Μ. Δοχειαρίου νὰ ὑψώση μαύρας σημαίας