Ὁ νᾶνος καὶ ὁ γίγας

Share:

Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου

Ἀποκάλυψις μιᾶς μυστικῆς πυρηνικῆς βόμβας

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, σκέπτεται, ἔξυπνα, ὅπως φαιδρῶς νομίζει. Χειροτονεῖ ἀδιάκοπα Ἐπισκόπους, ἄνευ ποιμνίου, Συνόδου καὶ ἐξουσίας, μόνο γιὰ ἕνα λόγο: Νὰ φθάση σὲ ἀριθμὸ τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ρωσίας τῶν 250 καὶ πλέον ἑκατομμυρίων πιστῶν. Φαντασιώνεται ὅτι σὲ πραγματικὴ μελλοντικὴ πανορθόδοξο, ὅ­που θὰ μετέχουν ΟΛΟΙ οἱ Ἐπίσκοποι θὰ μπορῆ νὰ ἔχη κάποια εὐάριθμο παρουσία.

Καὶ ἔτσι θὰ ἐμφανίζη πλαστὴ ὑπερεξουσία, ψεύτικη ἀλκή, γιὰ νὰ ἐξαπατήση τοὺς ἀφελεῖς, ὅπως νομίζει, ἀφέντες του στὴν Οὐασιγκτῶνα. Νὰ τοὺς ξεγελᾶ, ὅτι ἔχει μεγάλη γεωστρατηγικὴ ἰσχύ, μὲ τὴν ὁποία νὰ τοὺς παράσχη μεγάλη γεωπολιτικὴ βοήθεια. Τοῦ διαφεύγει πὼς εἶναι… «κώνωψ εἰς κέρας βοός». Τὰ γεωπαγκόσμια θέματα, τὸν ξεπερνοῦν ἐξ ἀντικειμένου.

Πυροδοτεῖται πολλαπλασιασμὸς Σλαβοφώνων- Ἀραβοφώνων Ἐπισκόπων

Ἀλλὰ ἤδη ἡ Ρωσία, διαρκῶς δημιουργεῖ νέες Μητροπόλεις, χωρίζοντας τὶς παλαιές, ποὺ εἶναι ἀχανεῖς. Π.χ. περιοχὴ σὰν τὴ Θεσσαλία, ποὺ ἐδῶ ἔχει 5 Μητροπολίτες, στὴ Ρωσία εἶχε 1. Προφανῶς θὰ γίνουν 2, 3, 4, 7. Καὶ ἀντὶ νὰ φθάση τοὺς ἀριθμοὺς ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος, κάνοντας ὅλους τούς Ἀρχιμανδρίτες ὑποταγμένους διακοσμητικοὺς Ἐπισκόπους, θὰ βρεθῆ ἡττημένος καὶ ἀντικανονικὸς καὶ γελοιοποιημένος.

Προσέτι, οἱ χειροτονίες Ἐπισκόπων ἄνευ ποιμνίου ἐλέγχονται ὡς ἀπολελυμένες ἀπὸ τοὺς Ἱ. Κανόνες.

Νὰ προσθέσουμε ὅτι ἀνάλογο αὔξησι τῶν Ἐπισκόπων θὰ κάνουν καὶ οἱ ἄλλες Σλαυϊκὲς χῶρες καὶ Ἀραβικὲς Ἐκκλησίες, τόσο μέσα στὶς χῶρες τους, ὅσο καὶ στὴν ἀπόδημο Διασπορά τους.

Συρία (Ἄραβες), Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ἰλλυρία (Ἀλβανία), Γεωργία, Οὐκρανία, Λευκορωσία κ.τ.λ., δηλ. τουλάχιστον ἄλλες 7-8 Ὀρθόδοξες Χῶρες.

«Πείσμωσε ὁ καλόγερος καὶ ἔκοψε τὰ γένεια»

Προφανῶς, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι καταστροφικὸς καὶ αὐτοκαταστροφικός. Δημιουργεῖ σχίσματα μὲ ἀχειροτονήτους καὶ ψευτοκολυμβαρικὲς συνόδους. Φαντασιοκοπεῖ παράγοντας Ἐπισκόπους πιόνια. Στρατὸ Ἀρχιερέων, ποὺ εἶναι μαριονέττες.

Καὶ κυρίως αὐταπατᾶται, προσ­παθώντας νὰ ξεγελάση τὸν σύμπαντα Ἑλληνισμό. Τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, τὸν Ἀπόδημο καὶ τὴν ἀλύτρωτη Ρωμιοσύνη. Νὰ προσ­φέρη τζαμάκια καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ τὰ ἀγοράσουν ὡς πολύτιμα μαργαριτάρια.

Κατὰ τὸν ἀδήριτο Πνευματικὸ Νόμο, σύντομα θὰ ὑποστῆ τὰ ἐπίχειρα τῶν σκοτεινῶν ἔργων του, παρὰ Θεοῦ καὶ παρὰ τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ κάθε «τύραννος» ἱππεύει μία αἱμοβόρο τίγρη, ἀλλὰ ἀδυνατεῖ νὰ ἀφιππεύση. Θὰ τὸν κατασπαράξη.

Previous Article

Είναι αυτός ο πατέρας που φέρνει ειρήνη στην Ουκρανία;

Next Article

8,5 ἑκατ. δολλάρια εἰς δύο μόλις μῆνας