Ὁ ΟΗΕ προωθεῖ τὴν πανθρησκείαν μὲ τὸ πρόσκομμα τοῦ κορωνοϊοῦ!

Share:

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ἐπιδημία, ἂν δὲν εἶναι ἀπάτη, ὅπως ὑποστηρίχτηκε ἀπὸ πλειάδα ἐπιφανῶν καὶ εἰδημόνων ἀνθρώπων, δρομολόγησε καὶ τὸν ὁσονούπω ἐρχομὸ τῆς φρικώδους πανθρησκείας. Πρωτοστάτης, ποιὸς ἄλλος; Ὁ ΟΗΕ! Δεῖτε τὴν εἴδηση: « “Τρέχουν” τὰ γεγονότα – Ἑτοιμάζουν τοὺς …κουρασμένους λαούς. Εἰδικὴ ἔκκληση στοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες ὅλων τῶν πίστεων, “νὰ ἑνώσουν τὶς δυνάμεις τους γιὰ νὰ ἐργαστοῦν γιὰ τὴν εἰρήνη σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ νὰ ἐπικεντρωθοῦν στὴν κοινή μας μάχη νὰ νικήσουμε τὸν COVID-19”, ἀπηύθυνε σήμερα ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ΟΗΕ, Ἀντόνιο Γκουτέρες. Ἐξέφρασε μάλιστα τὴν πεποίθηση ὅτι “μαζὶ μποροῦμε καὶ θὰ νικήσουμε τὸν ἰό, μὲ συνεργασία, ἀλληλεγγύη καὶ πίστη στὴν κοινή μας ἀνθρωπότητα”. “Κάνω ἔκκληση σὲ μία εἰδικὴ περίοδο τοῦ πνευματικοῦ ἡμερολογίου. Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς εἶναι ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα. Οἱ Ἑβραῖοι γιορτάζουν τὸ ἑβραϊκὸ Πάσχα. Σύντομα, οἱ Μουσουλμάνοι θὰ ἀρχίσουν τὸν ἱερὸ μήνα τοῦ Ραμαζανιοῦ” ἀνέφερε ξεκινώντας τὸ μήνυμά του ὁ Ἀντόνιο Γουτέρες. Ἐξίσου ἐξέφρασε τὶς θερμότερες εὐχές του σὲ ὅσους ἑορτάζουν “τὶς σημαντικὲς αὐτὲς στιγμές” καὶ σημείωσε: “Πάντα γνωρίζαμε αὐτὲς τὶς περιστάσεις ὡς τὶς κοινές μας στιγμές. Τῶν οἰκογενειακῶν συγκεντρώσεων. Τοῦ ἐναγκαλισμοῦ καὶ τῆς χειραψίας, τῆς συν­άντησης τῆς ἀνθρωπότητας”» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Ἀπίστευτο θράσος: μὲ τὴν «ἕνωση τῶν δυνάμεων» τῶν θρησκειῶν θὰ «νικήσουμε τὸν κορωνοϊό», «θὰ νικήσουμε τὸν ἰό, μὲ συνεργασία, ἀλληλεγγύη καὶ πίστη στὴν κοινή μας ἀνθρωπότητα»! Νὰ «ἀνανεώσουμε τὴν πίστη μας ὁ ἕνας στὸν ἄλλον καὶ ἂς ἀντλήσουμε δύναμη ἀπὸ τὸ καλὸ ποὺ συσσωρεύεται σὲ ταραγμένους καιροὺς καθὼς οἱ κοινότητες διαφορετικῶν πίστεων καὶ ἠθικῶν παραδόσεων ἑνώνονται, γιὰ νὰ φροντίσουν ἡ μία τὴν ἄλλη». Ἡ παγκόσμια κυβέρνηση καὶ ἡ παγκόσμια θρησκεία εἶναι «στὸ τραπέζι» καὶ ὅπου νά ’ναι θὰ μᾶς τὶς ἐπιβάλλουν! Ἂς εἴμαστε ἕτοιμοι!

Previous Article

«Γυναῖκες μετὰ μύρων θεόφρονες ὀπίσω Σου ἔδραμον»

Next Article

Τό εὐχαριστῶ τῆς καρδιᾶς μου

Διαβάστε ακόμα