Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔχει νὰ ἀντιμετωπίση διενέξεις εἰς τὴν OCU

Share:

Γράφει ἡ κ. Nadia Bazuk, δημοσιογράφος Οὐκρανίας

«Ἱεράρχης» τῆς «Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» (OCU) κατηγορεῖται διὰ μεγάλην ἀπάτην

Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἐπαρχίας Ternopil τῆς «Οὐκρανικῆς Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας» (UAOC) δημοσίευσαν ὑλικὸ ἀπὸ τὴν ποινικὴ ὑπόθεση ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς OCU Tikhon Petranyuk, τοῦ διοικητῆ τῆς Ἐπισκοπῆς Ternopil-Buchachsk τῆς OCU, κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς ἀπάτης, τελῶν ὑπὸ τὴν «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας-Πατριαρχεῖο Κιέβου» (UOC-KP). Σύμφωνα μὲ τὸν ἱστότοπο «uapc.te.ua», ὁ «ἐπίσκοπος» κατάσχεσε ψευδῆ ποσὰ 100.000 δολλαρίων στὴν περιοχὴ Luhansk τὸ 2010.

Μετὰ τὸ συμβάν, ὁ «ἱεράρχης» ἐξαφανίστηκε γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, ἀλλὰ στὴ συνέχεια «ἐμφανίστηκε» στὴν OCU.

Κληρικὸς τῆς OCU ἐφεσιβάλλει τὴν ποινὴν του ἐνώπιον τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Ἡ ἐνοριακὴ συνάντηση τῆς θρησκευτικῆς κοινότητας τῶν «Ἁγίων Μυροφόρων Γυναικῶν» στὸ χωριὸ Pochapintsy δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπαρχίας Ternopil-Buchachsk τῆς OCU Ἀρχιεπίσκοπο Τύχωνα.

Οἱ πιστοὶ ἀπευθύνουν ἔκκληση στὸν Προκαθήμενο τῆς OCU νὰ ἀποδεχτεῖ προσωρινὰ τὴν θρησκευτικὴ κοινότητα τοῦ χωριοῦ Pochapintsy ὑπ’ αὐτὸν καὶ νὰ παραχωρήσει πρὸς ὥρας τὸ καθεστὼς τοῦ σταυροπηγίου.

Ὡς ἀποτέλεσμα, ἐκδόθηκε ἐγκύκλιος ποὺ θέτει σὲ ἀργία τὸν προϊστάμενο τῆς ἐνορίας Mitered Archpriest Roman Budzinsky. Μὲ τὴ σειρά του, σύμφωνα μὲ τὸν ἱστότοπο τῆς ἐπαρχίας Ternopil τῆς OCU, ὁ κληρικὸς ζήτησε ἐπίσημα ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διευκρινίσεις σχετικὰ μὲ τὴ διαδικασία ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 2, τμῆμα XI τοῦ καταστατικοῦ χάρτη τῆς OCU, τὸ ὁποῖο προβλέπει οἱ ἱερεῖς τῆς OCU νὰ προσφεύγουν ἐνώπιον τοῦ ἴδιου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη.

Ἱεράρχαι τῆς OCU καταφεύγουν εἰς τὰ κοινωνικὰ μέσα παρὰεἰς τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς θεσμοὺς διὰ τὴν διευθέτησιν διενέξεων

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς OCU (προηγουμένως ἀνῆκε στὴν UAOC) Afanasiy Shkurupy κατηγόρησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς OCU (προηγουμένως ἀνῆκε στὴν UOC-KP) Mitrofan Butynsky γιὰ ὑφαρπαγὴ τῶν ἐνοριῶν τῆς διοικήσεως τοῦ Χαρκόβου.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάρτησή του στὸ Facebook, οἱ «εἰσβολεῖς» συγκέντρωσαν ἀνθρώπους ποὺ «ἔρχονται στὴν ἐκκλησία μόνο γιὰ νὰ εὐλογήσουν ἕνα Πασχαλινὸ γλυκὸ» καὶ πρόκειται νὰ «διαπράξουν μία πράξη προδοσίας, ὅπως αὐτὴ τοῦ Ἰούδα». Ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικασία, πρόσθεσε, «καθοδηγεῖται ἀπὸ ἕνα ἔμπειρο stage-manager τὸν Ἐπίσκοπο Mitrofan Butynsky».

«Αὐτὰ συμβαίνουν ἐδῶ σὲ ἐμᾶς. Εἶναι ἐπώδυνο καὶ προσβλητικὸ ποὺ ἐδῶ ξεκινᾶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας», δήλωσε ὁ «ἱεράρχης» τῆς OCU Afanasiy.

Ἡ OCU δὲν διαθέτει μοναστήρια. Προωθεῖται μέσῳ τῆς διαφημίσεως

«Ὑπὸ τὴν σκιὰ τῶν διαφόρων σκανδάλων ἐντός τῆς OCU, τῆς ἔλλειψης σωστῆς ἐξουσίας τοῦ Ἐπιφανίου στὸ ἐπίπεδο τῆς «ἐπισκοπῆς» αὐτοῦ τοῦ «ὀργανισμοῦ», καθὼς καὶ τῶν ἀπροκάλυπτων ἐπιδρομῶν τῶν σχισματικῶν κατὰ τῆς UOC (τῆς Κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας), τὸ «πρότζεκτ» τοῦ Φαναρίου στὴν Οὐκρανία ἐπιδιώκει νὰ ἐμφανίσει μία θετικὴ εἰκόνα. (…) Ὡστόσο, οἱ ἐμπνευστὲς τῆς ἀναφερθείσας πρωτοβουλίας δὲν ἔλαβαν ὑπόψη τους ἕνα σημαντικὸ σημεῖο. Μὲ μία τέτοια διαφημιστικὴ ἐκστρατεία, ἐπιβεβαίωσαν ἀκούσια ὅτι οἱ δηλώσεις σχετικὰ μὲ τὴν εὐρεῖα ὑποστήριξη καὶ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ τῶν μελῶν τῆς OCU εἶναι κούφια λόγια. Δεδομένου ὅτι ὁ «ὀργανισμός», τὸν ὁποῖο ὁρισμένες κοινωνιολογικὲς μελέτες προσ­παθοῦν μὲ μανιώδη τρόπο νὰ παγιώσουν ὡς τὸ καθεστὼς τῆς «μεγαλύτερης ὁμολογίας» στὴ χώρα, δὲν χρειάζεται διαφήμιση», ἀναφέρει σὲ ἕνα σχόλιό του τὸ κανάλι Pravblog Telegram.

Ἀπὸ ὅσο γνωρίζω, ἡ διαφημιστικὴ ἐκστρατεία τῆς OCU χρηματοδοτεῖται καὶ κατευθύνεται ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς Persha Pryvatna Browarnya (“Πρῶτο ἰδιωτικὸ ζυθοποιεῖο”), ποὺ ἀνήκει στὸν οὐκρανὸ ὀλιγάρχη Andriy Matsola, στενὸ σύμμαχο τοῦ πρώην προέδρου Petro Poroshenko.

Ὁ μοναχός τῆς Λαύρας Pechersk τοῦ Κιέβου, ὁ ὁποῖος μεταφέρθηκε πρόσφατα στὴν OCU, γιὰ νὰ ἐπιδιώξει τὴν ἐξέλιξη τῆς καριέρας του, ἀποκάλυψε ἀκούσια ἕνα πρόβλημα ποὺ ἦταν δυσάρεστο γιὰ τὴν «ὀργάνωσή» του. Σὲ μία συνέντευξη στὴν Glavkom, σημείωσε ὅτι στὴ δομὴ τοῦ Ἐπιφανίου δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα «μοναστήρι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ δεχτεῖ 50 ἢ περισσότερους μοναχούς τῆς UOC», ἐὰν ἀποφάσιζαν ξαφνικὰ νὰ προσχωρήσουν στοὺς σχισματικούς.

Ἱεράρχης τῆς OCU δημοσιεύει ἀμφιλεγόμενα ἔγγραφα τοῦ 2008 ἐν μέσῳ προετοιμασιῶν γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στὴν Οὐκρανία.

Ὁ Μητροπολίτης τῆς OCU Olexander Drabinko, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας (MP) ἕως τὴ δημιουργία τῆς OCU τὸ 2018, δημοσίευσε ἀρκετὰ ἔγγραφα σχετικὰ μὲ τὶς διαπραγματεύσεις μεταξὺ οὐκρανικῶν ἀρχῶν, ἐκπροσώπων ἐκκλησιῶν καὶ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 2008. Δηλαδή, ἐκκλήσεις τοῦ UOC-KP καὶ τῆς UAOC πρὸς τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, καθὼς καὶ συμφωνία μεταξὺ τῶν δύο παρατάξεων, τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τοῦ τότε προέδρου Βίκτορ Γιουσένκο, δόθηκαν γιὰ δημοσίευση στὰ ΜΜΕ. Ὅπως φαίνεται στὶς φωτογραφίες ποὺ κυκλοφοροῦν, τὰ ἔγγραφα προέρχονται ἀπὸ ἕνα φάκελλο.

Παραμονὲς τῆς πιθανῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στὸ Κίεβο, οἱ Οὐκρανοὶ θὰ ἔχουν ἤδη κουραστεῖ ἀπὸ τὴν ὑστερία σχετικὰ μὲ τὸν Τόμο τῆς αὐτοκεφαλίας. Ἀλλὰ ὁ ἐπισκέπτης θὰ ἔρθει μὲ ἕνα σημαντικὸ κόστος, προφανῶς. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ σκοπὸς αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν εἶναι προφανῶς νὰ δείξει σὲ ὅλους ὅτι ὁλόκληρος ὁ οὐκρανικὸς λαὸς ὑποκλίθηκε ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ στὸ Φανάρι. Ὡστόσο, τὸ γεγονὸς τῆς δημοσίευσης τῶν ἐγγράφων ἐξέπληξε ἀκόμη καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἐκπρόσωπο τῆς OCU Eustratiy Zorya, ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ ἔγγραφα εἶχαν συνταχθεῖ μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα καὶ στάλθηκαν στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ διπλωματικὸ ταχυδρομεῖο.

«Συνεργαζόμαστε γιὰ περισσότερα ἀπὸ δέκα χρόνια. Ἐπειδὴ οἱ ἄμεσες ἐπαφές μας μὲ τοὺς κληρικοὺς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ξεκίνησαν μὲ τὴν προετοιμασία τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη τὸ 2008. Ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἡ ἀντιπροσωπία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποτελεῖτο, στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀργότερα μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, συμμετεῖχαν ἐνεργὰ στὴν ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ ζητήματος: ἦταν ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουήλ, καὶ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἐλπιδοφόρος, ποὺ ἦταν Γενικὸς Γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συν­όδου», ἀνέφερε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Eustratiy Zorya.

Ἔτσι, ὁ «ἱεράρχης» τῆς OCU ἀντέκρουσε τὸ σημεῖο ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο προχώρησε τὸ ζήτημα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανίας λόγῳ τῆς μὴ προσέλευσης τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (ROC) στὴ «Σύνοδο τῆς Κρήτης».

Οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ ἡγέτη τῆς UOC-KP Filaret Denisenko πιστεύουν ὅτι ἀντίγραφα τῶν ἐγγράφων ἐνδέχεται νὰ εἶχαν παραδοθεῖ στὴ Μόσχα μέσῳ τῶν τότε ἱεραρχῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἀπὸ τὸν Yuri Petrovich Bogutsky, ἀναπληρωτῆ ἐπικεφαλῆς τῆς Γραμματείας τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας ἐκείνη τὴν περίοδο. Τὸ 2014, ὁ Bogutsky ὑπόκειτο σὲ διερεύνηση ὡς πρώην ἀξιωματοῦχος κομμουνιστής, ἀλλὰ στὴ συνέχεια διορίστηκε ἐκ νέου ἀπὸ τὸν Πέτρο Ποροσένκο στὴ θέση συμβούλου τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας. Ἐπιπλέον, ἦταν στενὸς συνεργάτης τοῦ Rostislav Pavlenko, ὁ ὁποῖος ἐνεπλάκη σὲ βάθος στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸν Τόμο τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς OCU.

«Τώρα, ἐκ τῶν ὑστέρων, πλάθουν τὴν εἰκόνα τῶν μεγάλων μαχητῶν γιὰ τὴν τοπικὴ ἐκκλησία. Τότε ἐνδιαφέρονταν μόνο γιὰ τὴν ἐξουσία καὶ τὰ χρήματα. Ὡστόσο, τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει τώρα. Καλύφθηκαν ἀπὸ τὴν «κανονικότητα» τῆς Μόσχας καὶ τώρα ἀπὸ τὸν Φανάρι» , ἀνέφερε ἡ πηγή.

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι τὰ ἔγγραφα σχετικὰ μὲ τὶς διαπραγματεύσεις τοῦ 2008 ἀναφέρθηκαν ὡς ἀπόδειξη τῆς «μετάνοιας» τῶν ἱεραρχῶν τοῦ UOC-KP καὶ τῆς UAOC σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Τώρα εἶναι ὁ θεολόγος Ἀρχιμανδρίτης Cyril Hovorun, ἕνας ἀνεξάρτητος κληρικὸς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίστηκε ὅτι ὁρισμένες ἐκφράσεις στὴν ἔκκληση τοῦ UOC-KP πρὸς τὸ Φανάρι τὸ 2008 ὑποδηλώνουν «μετάνοια» τῶν σχισματικῶν.

Ἀξίζει ἐπίσης νὰ θυμόμαστε ὅτι ὁ Προκαθήμενος τοῦ UOC-KP Filaret Denisenko ἀπέρριψε τὴν πρόταση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου τὴν τελευταία στιγμὴ τὸ 2008, ἂν καὶ ἡ Αὐτοῦ Παναγιότητα ἦταν ἕτοιμη νὰ ἀναγνωρίσει τὸν σχισματικὸ ἡγέτη ὡς κανονικὸ Ὀρθόδοξο ἱεράρχη. Ἔτσι, ἡ κατηγορία ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὅτι δὲν ἔκανε τίποτα, γιὰ νὰ θεραπεύσει τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία τῆς Οὐκρανίας ἀποδεικνύεται ψευδής: τό Φανάρι γνωρίζει καλὰ ὅτι οἱ σχισματικοὶ οὐκρανοὶ δὲν διαπραγματεύονται, τουλάχιστον ὅταν δὲν πιέζονται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ ὅτι ἡ ἀλαζονεία τους εἶναι κολοσσιαία. Τί θὰ μποροῦσε λοιπὸν νὰ κάνει ἡ Μόσχα;

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς OCU Eustratiy Zorya ἔλαβε μέρος εἰς τὴν χειροτονίαν τοῦ Μητροπολίτου Σαράντα Ἐκκλησιῶν, Ἀνδρέα εἰς τὸ Φανάρι

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐξέφρασε τὴ λύπη της γιὰ τὴ συμμετοχὴ ἑνὸς ἐκπροσώπου τῆς OCU, ποὺ δὲν ἔχει κανονικὴ χειροτονία, στὴν ἐπισκοπικὴ χειροτονία τοῦ Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκκλησιῶν Ἀνδρέα, ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τῆς Κωνσταντινούπολης. Αὐτὸ ἀναφέρεται στὸ περιοδικὸ ἀρ. 10 τῶν Συνεδριῶν τῆς Ἱ. Συνόδου ROC, γράφει ὁ ἱστότοπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

«Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τὴν ἔλλειψη κανονικῆς χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκκλησιῶν Ἀνδρέα μὲ λύπη διαπιστώνουμε τὴν ἀδυναμία τῆς συλλειτουργίας μὲ αὐτόν, ἐάν, σὺν Θεῷ, ἀποκατασταθεῖ ἡ εὐχαριστιακὴ κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς κληρικούς, τοὺς ὁποίους μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἴσως θὰ χειροτονήσει ὁ εἰρημένος Μητροπολίτης»

Τὸ κανάλι Churcher Telegram ἀποκάλυψε ὁρισμένες λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο διοργανώθηκε τὸ τελευταῖο ταξίδι τοῦ Eustratiy Zorya στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης. Λέγεται ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὶς ἀρχὲς Μαρτίου, τὸ ὁποῖο δὲν δημοσιοποιήθηκε καὶ τὸ ὁποῖο σχεδὸν κανεὶς δὲν εἶδε.

Δεδομένου ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἐπίσημη πρόσκληση, ὁ Ἐπιφάνιος ζήτησε ἄδεια νὰ στείλει μία ἀντιπροσωπία μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Eustratiy καὶ παρακάλεσε νὰ ἀποδεχτεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς OCU στὴν κοινὴ Θ. Λειτουργία μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Καί, φυσικά, στὴν ἐπιστολή του, ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος ἐκτίμησε ἰδιαίτερα τὶς δραστηριότητες καὶ τὴν ἐξουσία τοῦ Μητροπολίτη Ἐμμανουὴλ στὴν Οὐκρανία.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ποὺ γράφτηκε ἀπευθείας στὰ ἑλληνικὰ «ἐνεχειρίσθη» στὸν Ἐπιφάνιο… ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Μητροπολίτη Ἐμμανουήλ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Eustratiy τὸ ὑπέβαλε γιὰ ὑπογραφὴ στὸν Ἐπιφάνιο – κατόπιν συμφωνίας μὲ τὸν Ἐμμανουήλ, χωρὶς μετάφραση. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ κείμενο γράφτηκε στὴν Καθαρεύουσα, τὴν ὁποία ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος, μὲ ὅλο τὸν σεβασμό, δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζει καλά: Ὁ Μακαριώτατος μιλᾶ μία σχετικὰ ἁπλὴ κοινὴ Νεοελληνικὴ γλώσσα. Ἑπομένως, εἶναι δύσκολο νὰ ποῦμε πόσο καλὰ καὶ ὁλοκληρωμένα κατάλαβε τὸ κείμενο ὁ Προκαθήμενος τῆς OCU, ὡστόσο ὑπέγραψε τὴν ἐπιστολή.

Ὡς ἀποτέλεσμα, ὁ Μητροπολίτης Ἐμμανουὴλ τακτοποίησε οὐσιαστικὰ τὸ ταξίδι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Eustratiy καὶ τὴν συλλειτουργία του μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἂν καὶ μὲ κάπως ταπεινωτικὸ τρόπο. Ὡς ἐκ τούτου, ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς, ὁ Eustratiy ἐπαινεῖ τὸν Ἐμμανουὴλ καὶ τὴ συμβολή του στὴν ἀνάπτυξη τῆς Οὐκρανικῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας παντοῦ.

Γιὰ παράδειγμα, ἐνημερώνει τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς ἀγγλόφωνους ἀναγνῶστες ὅτι μόνο ὁ Μητροπολίτης Ἐμμανουὴλ «γνωρίζει καλύτερα, τόσο βαθιὰ ὅσο καὶ ποιοτικά, τὶς ἰδιαιτερότητες τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος» καὶ ὅτι ἡ Οὐκρανία δὲν θέλει νὰ γνωρίσει κανέναν ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἐμμανουήλ, ἀκόμα κι ἂν ἡ ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη νὰ τοποθετήσει τὸν Ἐμμανουὴλ ὡς Χαλκηδόνος “μπορεῖ νὰ δημιουργεῖ ἀντιπάλους καὶ τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς δικαιολογία γιὰ τέτοιου εἴδους ἀντιπολίτευση”.

Σημειώνοντας ὅτι «ἕνα ἀνερχόμενο ἀστέρι», ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀμερικῆς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους μελλοντικοὺς ὑποψηφίους γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο μαζὶ μὲ τὸν «ἔμπειρο γραφειοκράτη τῆς ἐκκλησίας» Μητροπολίτη Ἐμμανουήλ, τὸ κανάλι Churcher Telegram θέτει ἕνα ἐρώτημα: δὲν εἶναι πολὺ νωρὶς γιὰ τὸ Eustratiy νὰ τὸ διακινδυνεύει, λαμβάνοντας τὸ μέρος ἑνὸς ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους; Μήπως θὰ ἦταν πιὸ σοφὸ νὰ κρατήσει οὐδετερότητα;

Ἐπιπλέον, δὲν εἶναι πλέον μυστικὸ ὅτι, τὸ 2018 στὸ Κίεβο, ὁ Μητροπολίτης Ἐμμανουὴλ εἶχε τὴν τάση νὰ ὑποστηρίξει τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ Μητροπολίτη Mikhail Zinkevich ὡς Προκαθημένου τῆς OCU (…) καὶ εἶναι ἄγνωστο, ἐὰν ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει ἐγκαταλείψει αὐτὴν τὴν ἰδέα ἢ ὄχι.

Οἱ συγγραφεῖς ἐξήγησαν τὴν πολιτικὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Eustratiy μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι εἶναι «μία ἀρκετὰ ἀπομονωμένη φιγούρα, δὲν ἔχει ὁμάδα ποὺ τὸν συμπαθεῖ ἢ τὸν ὑποστηρίζει στὸ ἐπισκοπάτο τῆς OCU» καὶ ὡς ἐκ τούτου πρέπει νὰ παίξει τὸ δικό του παιχνίδι.

Ἐπίσης βοήθησαν νὰ ἐπισημανθεῖ, γενικά, ὅτι κατὰ τὴν προετοιμασία τέτοιων ταξιδιῶν, ὅλες οἱ ἐπαφὲς καὶ ἡ ἀλληλογραφία θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιοῦνται μόνο μέσῳ τοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων. Ὁ πρόεδρος τοῦ Γραφείου, ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἐπιφάνιος, ἢ ὁ ἀναπληρωτὴς πρόεδρος Ἀρχιεπίσκοπος Hilarion Protsyk εἶναι αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ κάνουν ἐπισκέψεις στὶς Τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ νὰ δώσουν συνεντεύξεις, ἂν καὶ ἡ δραστηριότητα τοῦ Protsyk σὲ αὐτὴν τὴ θέση εἶναι σχεδὸν ἀόρατη καὶ ὅλη ἡ διεθνὴς δραστηριότητα τῆς OCU παραμένει ἔργο ἑνὸς ἢ δύο ἀτόμων.

Previous Article

Ἡ μασονία «ζώνει» τὸ Φανάρι

Next Article

Οι Πομάκοι είμαστε Έλληνες αρχαία φυλή της Θράκης

Διαβάστε ακόμα