Ὁ Πάπας τὸ πλέον πειθήνιον ὄργανον τῆς παγκοσμιοποιήσεως!

Share:

ΔΕΙΤΕ τὴν συνέχεια τῶν ἀπίστευτων δηλώσεων τοῦ «ἀλάθητου»: «Στὴν πραγματικότητα, ὁ Πάπας συνέδεσε ἀκόμη καὶ τὴ θεολογικὴ πτυχὴ τῆς σωτηρίας, μὲ τὴν προώθηση μιᾶς νέας παγκόσμιας τάξης σύμφωνα μὲ τὶς globalist πολιτικές, ὑποδηλώνοντας ὅτι ἡ σωτηρία ἑξαρτιόταν ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τους. “Δεν μποροῦμε πλέον νὰ δεχόμαστε μὲ ἄνεση τὶς ἀνισότητες καὶ τὶς διαταραχὲς στὸ περιβάλλον. Ὁ δρόμος γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴ δημιουργία ἑνὸς νέου μοντέλου ἀνάπτυξης, τὸ ὁποῖο ἀναμφισβήτητα ἐπικεντρώνεται στὴ συνύπαρξη μεταξὺ τῶν λαῶν σὲ ἁρμονία μὲ τὴ Δημιουργία”. Σὲ περίπτωση ποὺ τὰ λόγια του ἀγνοηθοῦν, προειδοποίησε ὁ Πάπας, μπορεῖ νὰ μὴν ὑπάρχει “μέλλον γιὰ κανένα” καὶ ἔτσι ὁ κόσμος πρέπει “νὰ προετοιμαστεῖ γιὰ τὸ αὔριο κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τῆς ἀνθρώπινης ἀδελφότητας”, καθὼς δὲν ὑπάρχει “ἐναλλακτική”. […] Ὁ Πάπας στὴ συνέχεια ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή του στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ τὶς βιομηχανίες, συν­εχίζοντας μόνο ἐὰν εὐθυγραμμιστοῦν μὲ τὴν globalist πράσινη ἀτζέντα. Μίλησε γιὰ “ὅρους” γιὰ τὴν ἐπίτευξη “ἠθικῆς καὶ ὑπεύθυνης” χρηματοοικονομικῆς ἐπένδυσης, ἡ ὁποία “θὰ εἶχε τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ περιορισμοῦ τῆς ὑποστήριξης σὲ ἑταιρεῖες ποὺ εἶναι ἐπιβλαβεῖς γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ τὴν εἰρήνη”. […] Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά ποὺ ὁ Πάπας δηλώνει δημόσια τὴν ἀφοσίωσή του στὴν ἀτζέντα τῆς παγκοσμιοποίησης. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2020, ὁ Φραγκίσκος χρησιμοποίησε τὴ φράση “build back better”, τὸ σύνθημα ποὺ ἔχει γίνει συνώνυμο μὲ τὶς πολιτικὲς τῶν παγκοσμιοποιητῶν» (Ἱστ. redskywarning. blogspot.com)! Σὲ αὐτὸ τὸ κραυγαλέο φερέφωνο τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», πασχίζουν νὰ μᾶς ὑποτάξουν οἱ «δικοί» μας θιασῶτες τῆς «ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν»! Δυστυχῶς!

Previous Article

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας κατὰ τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν παρελάσεων

Next Article

Μήπως τα Ηνωμένα Έθνη δημιουργούν τη δική τους «Λίστα μίσους»;

Διαβάστε ακόμα