Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐθέσπισε μίαν ἀκόμη ἁμαρτίαν εἰς τὴν «Ἐκκλησίαν» του!

Share:

Ο κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ὁ θλιβερὸς «ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ», ἔδειξε γιὰ μία ἀκόμη φορά πόσο ἀμετανόητος εἶναι καὶ πόσο ἀμετακίνητος ἀπὸ τὶς πλάνες του. Θέλοντας, ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ ἐφαρμόσει τὸ δαιμονικὸ δόγμα τοῦ «ἀλαθήτου», κι ἀφ’ ἑτέρου νὰ τὸ παίξει φυσιολάτρης, (καθ’ ὅ,τι ἡ σύγχρονη «καραμέλα» τῆς φυσιολατρίας «πουλάει»), ἀποφάσισε νὰ προσθέσει στὴν «ἐκκλησία» του μία νέα ἁμαρτία: τὴν «οἰκολογικὴ ἁμαρτία»! Αὐτὸ σημαίνει πώς, στὸ ἑξῆς, ὅποιος δὲν σέβεται τὸ περιβάλλον, θὰ τὸν στέλνει ἡ ἀφεντιά του στὴν …κόλαση! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Μία πρόταση γιὰ τὴν πρόσθεση μιᾶς νέας ἁμαρτίας στὴ λίστα τῆς καθολικῆς κατήχησης ἔκανε καὶ πάλι τὸν Πάπα Φραγκίσκο νὰ τραβήξει τὰ βλέμματα πάνω του. Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας προχώρησε σὲ κάποιες ἄξιες σχολιασμοῦ τοποθετήσεις κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 2ου παγκοσμίου συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Ποινικοῦ Δικαίου, στὴν Ἰταλία, προτείνοντας νὰ προστεθεῖ μία ἀκόμη ἁμαρτία στὴ λίστα τῆς καθολικῆς κατήχησης. Τί εἶπε λοιπὸν ὁ Πάπας Φραγκίσκος; Λοιπόν, ὁ ποντίφικας πρότεινε ὅτι τὸ περιβάλλον μας θὰ πρέπει νὰ προστατεύεται καὶ πρότεινε τὴν ἰδέα τῆς “οἰκολογικῆς ἁμαρτίας” στὸ Καθολικισμὸ» (Ἱστ. Πατερικὴ Παράδοση)! Ἀλλὰ εἶναι γνωστὸ πὼς τὸ λεγόμενο «οἰκολογικὸ κίνημα» βρίσκεται στὰ χέρια τῶν ἰθυνόντων τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, κι’ ἀκόμα ὁδηγεῖ σὲ μία νέα μορφὴ εἰδωλολατρίας, τὴν φυσιολατρία. Ὁ κ. Φραγκίσκος εἶναι ὁ βασικὸς θεράπων τους καὶ γιὰ τοῦτο τὸ παίζει καὶ «οἰκολόγος» καὶ ὡς ὁ «ἀλάθητος» καὶ ἐπὶ γῆς «θεός», θεσπίζει (καὶ) ἁμαρτίες τύπου «οἰκολογικῆς ἁμαρτίας»! Νὰ γελᾶμε ἢ νὰ κλαῖ­με γι’ αὐτόν; Πρόκειται γιὰ ἀλλοίωση τοῦ πῶς οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀντιμετώπιζαν τὴν κτίση: μὲ σεβασμὸ ὄχι σχολαστικισμό.

Previous Article

Τὸ Ρωσοουκρανικὸν καὶ τὰ Ἑλληνοτουρκικά

Next Article

Σύγχρονη Παιδεία και Ελληνορθόδοξη Παράδοση

Διαβάστε ακόμα