Ὁ Πανεπιστημιακὸς κ. Μ. Μαριόρας ἀφήνει ἔκθετον τὸν Γ. Γ. Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζῆν διὰ τὸ Τέμενος

Share:

Εἰς συνέντευξίν του ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ. Μ. Μαριόρας προειδοποιεῖ ὅτι αὔξησις τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου πάνω ἀπὸ 30% δὲν θὰ εἶναι διαχειρίσιμο καὶ ἀποκαλύπτει ὅτι τὸ Τέμενος τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἄχρηστον! Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα andro.gr τῆς 10ης Ἰουνίου 2020:

«-Τὴν ἴδια στιγμή, ὅμως, ὑπάρχει μία συζήτηση ποὺ ἀνεβαίνει σὲ τόνους, ὅταν μιλᾶμε γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ τζαμιοῦ στὴν Ἀθήνα. Ὑπάρχουν συντηρητικὲς φωνὲς τόσο σὲ πολιτικὸ ὅσο καὶ σὲ ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο.

-Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀντιδράσει. Ἀπὸ ἐποχῆς Χριστόδουλου καὶ μετά, ἡ Ἐκκλησία ἦταν θετική, εἶχε παραχωρήσει καὶ συγκεκριμένη ἔκταση. Δὲν εἶναι ἀπέναντι σὲ ὅλο αὐτό. Μεμονωμένες φωνὲς ὑπάρχουν, ἀλλὰ εἶναι προσωπικές. Ἡ συζήτηση γιὰ τὸ τζαμὶ στὸν Βοτανικὸ εἶναι πολὺ μεγάλη, ἀλλὰ γιὰ ἕνα πουκάμισο ἀδειανὸ κατὰ τὴν ἐκτίμησή μου. Πῶς θὰ λειτουργήσει ὅταν δὲν ἔχει θρησκευτικὴ ταυτότητα;

– Τί ἐννοεῖτε;

-Σᾶς ἐξηγῶ ἀμέσως: ἕνας χριστιανὸς Ὀρθόδοξος στὴν Ἀθήνα θὰ πήγαινε στὸν Ὀρθόδοξο Ρώσικο Ναὸ στὴ Φιλελλήνων; Ποτέ! Θὰ πήγαινε στὸν Ρωμαιοκαθολικὸ Ναὸ στὴν Παν­επιστημίου; Ποτέ! Ὁ Σουνίτης καὶ ὁ Σιίτης δὲν μποροῦν νὰ βρεθοῦν στὸν ἴδιο χῶρο. Ἔχουν διαφορετικὸ τρόπο ποὺ κάνουν τὴν προσευχή τους καὶ τὴν τελετουργία τους. Τὸ τζαμὶ αὐτὸ ἔχει ἕνα περίεργο ὀργανισμὸ λειτουργίας καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ μὴ μουσουλμάνους, κάτι ποὺ ὁ μουσουλμάνος δὲν μπορεῖ νὰ τὸ δεχθεῖ. »Τὸ περασμένο καλοκαίρι, ὁ τότε ὑπουργὸς Παιδείας ἐπισκέφθηκε τὸν χῶρο καὶ μαζί του ἦταν ἀρκετοὶ μουσουλμάνοι ποὺ φαίνονταν πὼς ἦταν κοσμικοί. Δὲν ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ γεμίζουν τὰ πολλὰ τζαμιὰ τῆς Ἀθήνας καὶ εἶναι ἔντονα θρησκευόμενοι. Ἐπὶ Μαριέττας Γιαννάκου καὶ Ἄννας Διαμαντοπούλου ποὺ προχώρησαν αὐτὲς οἱ διαδικασίες, ἦταν μία ἄλλη ἐποχή. Τὸ 2012 θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία ἀπάντηση, τώρα ὄχι. Ὑπάρχει μεγάλη ἔνταση στοὺς κόλπους τῶν μουσουλμάνων σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ἡ λύση θὰ ἦταν νὰ ἀδειοδοτηθοῦν τὰ νόμιμα τζαμιὰ ποὺ ἤδη λειτουργοῦν στὴν Ἀθήνα ἐδῶ καὶ 30 χρόνια τηρώντας ὅλους τούς κανόνες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Παράλληλα, νὰ κλείσουν ἐκεῖνα ποὺ εἶναι περιττά. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη εὐρωπαϊκὴ χώρα ποὺ ἐπισήμως νὰ ἔχει φτιάξει καὶ νὰ ἐλέγχει ἕνα τζαμί…

– Γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ δικό σας ἀντικείμενο: εἶναι τὸ Ἰσλὰμ ἀπὸ τὴ φύση του ἐπιθετικό;

-Σὲ γενικὲς γραμμὲς οἱ θρησκεῖες καταπραΰνουν τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων. Τὸ Ἰσλάμ, ὅταν ἐμφανίζεται στὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα, βρέθηκε σὲ ἕνα κόσμο ποὺ ὅλοι οἱ ἐνήλικες ἄνδρες ἔφεραν ὅπλα. Πράγματι, τὸ Κοράνι ἀναφέρει ὅτι μὲ τὴ βία πρέπει νὰ κατακτηθοῦν ἐδάφη ἢ νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἄπιστοι. Αὐτὰ ὑπάρχουν σὲ ἕνα κείμενο τοῦ 7ου αἰώνα, ἀλλὰ ἡ ἑρμηνεία καὶ ἡ χρήση αὐτῶν τῶν κομματιῶν τοῦ Κορανίου σήμερα ἔχει μεγάλη σημασία. Ποιὲς διαστάσεις του ἀναδεικνύεις ὡς ὥριμος ἑρμηνευτὴς μουσουλμάνος, νομοδιδάσκαλος, ἰμάμης ἢ δάσκαλος; Οἱ Σιωνιστὲς Ἑβραῖοι ἀποδέχονται τὴ χρήση βίας γιὰ τὴν κατάκτηση ἐδαφῶν ποὺ τοὺς παραχωρεῖ ὁ θεὸς στὸ Δευτερονόμιο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἄν, ὅμως, αὐτὸ τὸ πιστεύεις τὸ 2020, κάτι πάει στραβά…

– Μοῦ ἔρχεται στὸ μυαλὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μισὲλ Οὐελμπὲκ «Ὑποταγὴ», ὅπου σὲ μία μελλοντικὴ Γαλλία οἱ μουσουλμάνοι ἀναλαμβάνουν τὴν κυβέρνηση μὲ ἀποτέλεσμα ἡ χώρα θὰ ξεφύγει τελείως ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκό της χαρακτήρα.

-Οἱ ἄνθρωποι ποὺ σκέφτονται δὲν σημαίνει πὼς δὲν ἔχουν πολιτικὸ πρόσημο στὴν ἀνάγνωσή τους. Ἐξαρτᾶται ποιὸς μιλάει καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἰδεολογική του τοποθέτηση. Πρέπει νὰ προτείνουμε βιώσιμες καὶ εἰρηνικὲς λύσεις. Τὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ ἑξῆς: Τὸ 2050 ποιὰ Εὐρώπη θὰ θέλουμε; Ἡ δική μας ταυτότητα, ἂς ποῦμε, εἶναι ἡ χριστιανικὴ θρησκεία. Ὡραῖα, γιατί δὲν γεμίζουμε τὶς ἐκκλησίες; «Μᾶς ἀπομακρύνουν οἱ μουσουλμάνοι;». Ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ ἤθη, ἔθιμα καὶ παραδόσεις προέρχονται ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους; Μήπως εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐξέλιξης μιᾶς κοινωνίας; Μᾶς ἐνοχλεῖ πού ὁ Χασάν κάνει πέντε φορὲς τὴν προσευχή του παραδίπλα; Ἐσὺ τί κάνεις; Τί εἶναι αὐτὸ πού μᾶς φταίει τελικά; Βέβαια, ἡ Εὐρώπη κάποτε ἐξέφραζε καὶ ἕνα ὅραμα πέρα ἀπὸ τὸ οἰκονομικό. Μπορούσαμε νὰ ἐπικοινωνοῦμε καὶ νὰ μετακινούμαστε ἐλεύθερα. Οἱ τζιχαντιστικὲς ἐπιθέσεις μᾶς ἀφαιροῦν αὐτὴ τὴν ὁραματικὴ διάσταση – φοβόμαστε. Μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν συζητοῦσαν γι’ αὐτὰ τὰ πράγματα. Γιατί γυρνᾶμε σ’ αὐτά; Εἶναι τὸ Ἰσλὰμ ποὺ μᾶς ἐνοχλεῖ ἢ εἶναι συγκεκριμένες ἐπιδιώξεις καὶ στοχεύσεις; Ὅταν δημιουργοῦνται γκέτο μὲ μουσουλμάνους διαφορετικῆς ἐθνικῆς προέλευσης, ἐκεῖ ξεκινοῦν τὰ προβλήματα. Ὑπάρχει ἕνα ἀριθμητικὸ ὅριο στὸ πόσο ἀντέχεις. Ἀπὸ ἕνα ὅριο καὶ πάνω ἡ κατάσταση δὲν εἶναι διαχειρίσιμη. Ἂν ἀπὸ τὸ 10% μουσουλμάνων στὴν Ἑλλάδα φτάσουμε στὸ 30%-40%, ἡ κατάσταση δὲν θὰ εἶναι διαχειρίσιμη».

Previous Article

«Τὰ ΜΜΕ νὰ ποῦν τί εἰσέπραξαν»

Next Article

Ὁ Σικάγου ὑπερακοντίζει τὸν Ἀμερικῆς

Διαβάστε ακόμα