Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐνέκρινε μουσεῖον διὰ τὸν ἑαυτόν του!

Share:

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀποκαλυπτήρια ποὺ ἔχει τελέσει εἰς δύο ἀγάλματα διὰ τὸν ἑαυτόν του εἰς Χάλκην καὶ Ἴμβρον, ἀναμένεται νὰ ἐγκαινιάση καὶ ἀνάλογον μουσεῖον τὸ 2023. Ἂς ὑπενθυμίσωμεν τὸ εὐαγγελικὸν «Ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται…». Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ekirikas. com» τῆς 22ας Μαΐου 2021:

«Στὴν ἱστορικὴ Σταυροπηγιακὴ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, στὰ Χανιὰ τῆς Κρήτης, θεσπίζεται ἕνα πρωτοποριακὸ καὶ σπουδαῖο ἔργο ἱστορικῆς κληρονομιᾶς, ποὺ δὲν ὑπάρχει πουθενὰ στὴ Γῆ ὅμοιό του, τὸ Ἵδρυμα Μελέτης καὶ Ἐρευνῶν «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος». Μέσα του θὰ ἀποθησαυρισθοῦν καὶ θὰ διαφυλα­χθοῦν ἀπὸ τὴ φθαρτικὴ διαδοχὴ τοῦ χρόνου, τὰ Ἀρχεῖα καὶ τὰ Ἀντικείμενα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τοῦ ὁποίου ἡ πατριαρχία ἔχει σημαδέψει ἀνεξίτηλα τὴν πορεία τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Θὰ προσκληθεῖ νὰ τὸ ἐγκαινιάσει ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης πιθανὸν περὶ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2023. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ «Περιοδικοῦ» τοῦ «Ε.Κ.», πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος θὰ εἶναι ὁ Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Ἐμμανουήλ.

Στὸ μεγάλο αὐτὸ ἔργο πρωτοστατεῖ ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, Ἐπίσκοπος Δορυλαίου Δαμασκηνός… Μὲ τὸν Θεοφιλέστατο εἴπαμε τὰ ἑξῆς: -Θεοφιλέστατε, Τί σᾶς ὤθησε στὴν ἵδρυσή του; -Προβήκαμε στὴν δημιουργία του ὕστερα ἀπὸ σχετικὴ πρόταση τῆς ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ κ. Λίνας Μενδώνη καὶ μὲ ἔγκριση τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἡ συμβολή τους στὴν ἵδρυση τοῦ Ἱδρύματος ὑπῆρξε καθοριστική. Θεωροῦμε πολὺ σημαντικὸ τὸ γεγονὸς νὰ ἐντοπίζεται κάτι ποὺ δὲν ὑπάρχει ὅμοιό του καὶ νὰ δημιουργεῖται. Ὅταν πλέον δε­χθήκαμε τὴν εὐλογία καὶ τὴν ἔγκριση τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου πλημμυρισμένοι ἀπὸ χαρὰ ἤμασταν βέβαιοι ὅτι θὰ εἶναι ἕνα ἔργο σημαντικὸ γιὰ τὴν ἱστορία μας καὶ ὠφέλιμο γιὰ τὸν τόπο».

Previous Article

Ἡ μασονία «ζώνει» τὸ Φανάρι

Next Article

Σχετικά με την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ουκρανία