Ὁ Πατριάρχης Γεωργίας πρότυπον Προκαθημένου

Share:

Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν «πρῶτός ἐστιν ὁ πάντων διάκονος» καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύουν τὰ ἐγκώμια τῆς Προέδρου τῆς Γεωργίας κ. Σαλώμης Ζουραμπισβίλι διὰ τὸν Πατριάρχην Ἠλίαν. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν της ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 6ης Ὀκτωβρίου 2020:

«…Ἐσεῖς, μὲ τὴν ἀκούραστη δουλειά σας, καταφέρατε νὰ χτίσετε καὶ νὰ ἀναβιώσετε πολλὲς ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια στὴ Γεωργία, καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα, παντοῦ, στὰ σύνορά μας, κάτι ποὺ εἶναι σπουδαῖο γιὰ τὸ κράτος μας.

Καταστήσατε τὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση διαθέσιμη στὴν σχεδὸν ἀθεϊστικὴ κοινωνία τῆς Γεωργίας ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἡ ὁποία ἐκδηλώθηκε, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, στὴ δημιουργία θεολογικῆς σχολῆς, ἡ ὁποία ἀκολουθήθηκε ἀπὸ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα καὶ πανεπιστήμια.

Εἴχατε τὴ δυνατότητα νὰ διατηρήσετε καὶ νὰ ἀναβιώσετε τὸν γεωργιανὸ πολιτισμὸ στὸ πλαίσιο τῆς Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴ μορφὴ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, οἰνοποιίας, γεωργίας, χειροτεχνίας, μνημειακῆς ζωγραφικῆς, ψαλμωδίας, ἁγιογραφίας, σμάλτου, κοσμημάτων, κεντήματος καὶ πολλῶν ἄλλων.

Τὸ ἀξέχαστο εἶναι ὁ ἡρωισμός σας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου τοῦ 2008, ὅταν ἀκόμη καὶ ὁ ἐχθρὸς ἐνάντια στὴν ἀποστολή σας ἦταν ἀνίσχυρος, καὶ ὡς ἀληθινὸς γονέας καὶ θῦμα, μᾶς ὁδηγήσατε ἔξω ἀπὸ τὴν κατεχόμενη ζώνη καὶ τιμήσατε τοὺς πεσμένους ἥρωές μας.

Ὑπέροχη εἶναι ἡ συμβολή σας στὴν παρηγοριὰ τῶν γονέων ποὺ πενθοῦσαν κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῶν τῶν ταραγμένων ἐτῶν καὶ στὸ νὰ δώσετε νέα σημασία στὴ ζωή τους.

Προστατεύετε τὰ ὀρφανὰ καὶ φροντίζετε γιὰ τὴν ἀνατροφὴ καὶ τὴν ἐκπαίδευσή τους, φροντίζετε γιὰ τὸ δημογραφικὸ τῆς Γεωργίας…

Εἶστε ὁ πνευματικὸς ποιμὴν τῆς Γεωργίας κατὰ τὴ διάρκεια δοκιμασιῶν. Καὶ οἱ σοβαρὲς δοκιμασίες δὲν ἔχουν τελειώσει ἀκόμη, ὁ κόσμος μπαίνει σὲ μία νέα ταραχώδη ἐποχή.

Οἱ προσευχές σας εἶναι ἰσχυρές. Σήμερα, ὅταν οἱ δύο ἀδελφικές μας χῶρες βρίσκονται σὲ πόλεμο, καὶ τὸ αἷμα τῶν ἀδελφῶν μας χύνεται ἀκόμα στὴν ἁγία γῆ τοῦ Καυκάσου, οἱ προσευχές σας γιὰ εἰρήνη πιστεύεται ὅτι θὰ μᾶς σώσουν ἀπὸ τὰ δεινά, ἀπὸ τὸν πειρασμὸ καὶ θὰ μᾶς ξαναφέρουν εἰρήνη.

Σᾶς θεωρῶ τὸν σπουδαιότερο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας καὶ χαίρομαι ποὺ ἔχω τὴν τιμὴ νὰ εἶμαι πρόεδρος τῆς Γεωργίας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Πατριαρχίας σας.

Σᾶς συγχαίρω σήμερα καὶ σᾶς εὔχομαι ὅ,τι καλύτερο γιὰ τὴ Γεωργία.

Previous Article

Χριστούγεννα μέσα στον δυστοπικό εφιάλτη

Next Article

27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε ακόμα