Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καταπατᾶ τὰ δικαιώματα τῶν πτωχῶν ἀφρικανῶν ἱερέων

Share:

Στὶς 17 Δεκεμβρίου δημοσιεύθηκε μία ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ 27 Ἀφρικανῶν Ὀρθόδοξων Ἱερέων ἀπὸ τὴν Κένυα, τὴν Τανζανία, τὴν Οὐγκάντα καὶ τὴν Ζάμπια, στὴν ὁποία οἱ ὑπογράφοντες ἐκφράζουν τὴν διαφωνία τους μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη νὰ ἀναγνωρίσει τὴν σχισματικὴ «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» καὶ νὰ μνημονεύσει τὸν προκαθήμενό της Ἐπιφάνιο Ντουμένκο.

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ Ὀρθοδόξων Ἀφρικανῶν Ἱερέων

Μὲ μεγάλη ἔκπληξη καὶ ἀμηχανία, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἀφρικανοὶ ἱερεῖς, μάθαμε γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρου Β’ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν λεγόμενη «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας».

Αὐτὴ ἡ ξαφνικὴ ἀπόφαση εἶναι ἀντίθετη ἀπὸ τὴν θέση ποὺ κρατοῦσε προηγουμένως ὁ Πατριάρχης μας καὶ θέτει σὲ κίνδυνο τὶς καλὲς σχέσεις ποὺ ἀναπτύχθηκαν τὶς τελευταῖες δεκαετίες μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἐπιπλέον, ἡ ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν ἐπικρίνεται ἀπὸ πολλὲς Τοπικὲς Ἐκκλησίες καὶ σημαίνει διάσπαση ἀπὸ τὴν κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ἀνήκουν οἱ περισσότεροι Ὀρθόδοξοι Οὐκρανοί.

Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, ἡ ἀπόφαση αὐτὴ πάρθηκε χωρὶς νὰ ζητηθεῖ ἡ γνώμη τοῦ Ἀφρικανικοῦ κλήρου, παρότι οἱ Ἀφρικανοὶ ἀποτελοῦν τὴν πλειονότητα τῶν κληρικῶν καὶ ἐνοριτῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Θὰ θέλαμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἄποψή μας καὶ νὰ δηλώσουμε ὅτι δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὴν παραπάνω ἀπόφαση. Σεβόμαστε τὸν Πατριάρχη μας καὶ ὑπακοῦμε στοὺς ἐπισκόπους μας, ἀλλὰ ὅπως καὶ πολλοὶ ἱερεῖς, ἀκόμη καὶ ἐπίσκοποι, στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐξέφρασαν τὴ διαφωνία τους μὲ μία παρόμοια ἀπόφαση ἀναγνώρισης τῶν Οὐκρανικῶν σχισματικῶν, πιστεύουμε ὅτι κι ἐμεῖς ἔχουμε ἰσάξιο δικαίωμα νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἄποψή μας.

Λυπούμαστε γιὰ τὴν ἀπροσδόκητη ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ τὴν δοῦμε ἀναθεωρημένη.

Rev. Fr. Agapios Omukuba, Kenya, Rev. Fr. Ambrose Chavala, Tanzania, Rev. Fr. Anastasios Andrea, Tanzania, Rev. Fr. Antipas Odhiam, Kenya, Rev. Fr. Athanasios Oruk, Uganda, Rev. Fr. Athanasios Rukamunuga, Tanzania, Rev. Fr. Augustinus Batalingaya, Tanzania, Rev. Fr. Barnabas Woasim, Zambia, Rev. Fr. Barnabas Kalumuna, Tanzania, Rev. Fr. Bartholomew Mapalala, Tanzania, Rev. Fr. Charalambos Ocen, Uganda, Rev. Fr. Chrysostomos Sospeter, Tanzania, Rev. Fr. Constantine Shoki, Tanzania, Rev. Fr. David Lakwo, Uganda, Rev. Fr. Eleftherios Nchunguye, Tanzania, Rev. Fr. Eliakim Kulali, Kenya, Rev. Fr. Johannes Asonga, Kenya, Rev. Fr. John Jacob, Tanzania, Rev. Fr. Laurent Sakwa, Tanzania, Rev. Fr. Marcos Rugemalira, Tanzania, Rev. Fr. Paul Kagoma, Tanzania, Rev. Fr. Hieromonk Philaretos (Kimaro), Tanzania, Rev. Fr. Petros Theophanos, Tanzania, Rev. Fr. Polycarpos Uchenja, Tanzania, Rev. Fr. Stephen Rushenya, Tanzania, Rev. Fr. Theodoros Mutabazi, Tanzania, Rev. Fr. Archimandrite Zacharia (Enock), Tanzania

Μία ἡμέρα μετὰ τὴν δημοσίευση τῆς ἐπιστολῆς, τὸ OrthoChristian ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο Μαξίμοβ [George Maximov], ἕνα ἱεραπόστολο ἱερέα, ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ ἐπαφὴ μὲ ἀρκετοὺς Ἀφρικανοὺς ἱερεῖς, ὅτι ἤδη ἀπειλοῦνταν μὲ κυρώσεις ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς τους, ὅπως μὲ περικοπή τοῦ μισθοῦ τους, ἀργία ἀπὸ τὰ ἱερατικά τους καθήκοντα καὶ ἀφορισμὸ [excommunication].

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα ἐνημερωθήκαμε ἀπὸ ἕνα ἀπὸ τοὺς ὑπογράφοντες ὅτι εἶχαν ἤδη τεθεῖ σὲ ἀργία. Ὡστόσο, ὁ ἱερέας αὐτὸς καὶ ἄλλοι δήλωσαν στὰ κοινωνικὰ μέσα ἐνημέρωσης ὅτι παρὰ τὶς ὅποιες ἀπειλὲς ἢ τιμωρίες θὰ συνεχίσουν νὰ στέκονται στὸ πλευρὸ τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία.

Σὲ ἕνα βίντεο ποὺ δημοσιεύθηκε τὴν Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου, ὁ π. Γεώργιος διευκρινίζει ὅτι οἱ Ἕλληνες ἱεράρχες, Μητροπολίτης Κένυας Μακάριος, Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος (Τανζανία) καὶ Μητροπολίτης Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας Ἀγαθώνικος ἄρχισαν ἀμέσως νὰ κινοῦνται ἐναντίον τῶν ἱερέων τους ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολή, ἀπαιτώντας νὰ ὑπογράψουν δήλωση ὑποστήριξης στὴν «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας».

«Ὅταν ἀρνήθηκαν τέθηκαν σὲ ἀργία ἀπὸ τὰ καθήκοντά τους καὶ ἀπειλήθηκαν μὲ καθαίρεση [defrocking]», ἀναφέρει ὁ π. Γεώργιος.

Ὁ π. Γεώργιος σημειώνει ἐπίσης ὅτι μόλις τὸ περασμένο καλοκαίρι ὁ Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος ταξίδεψε στὸ Κίεβο γιὰ τὴν 1.030η ἐπέτειο τοῦ Βαπτίσματος τῶν Ρῶς, ὅπου ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή του στὴν κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία καὶ στὸν προκαθήμενό της τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριο. Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος τὸ περασμένο ἔτος ἐξέφρασε ἐπίσης τὴν σθεναρὴ ὑποστήριξή του στὴν κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία.

Ἐπιπλέον, ὁ π. Γεώργιος ἀναφέρει ὅτι ἐξ ὅσων γνωρίζει δὲν ὑπῆρξαν κυρώσεις ἢ ἀπειλὲς ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καμπάλας Ἰωνᾶ (Οὐγκάντα) -ἕνας ἀπὸ τοὺς λιγοστοὺς Ἀφρικανοὺς Ἱεράρχες τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας- ἐναντίον τῶν ἱερέων του ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολή.

Σὲ δημοσίευμα στὴν Τέλεγκραμ ἀπὸ τὶς 19 Δεκεμβρίου, ὁ π. Γεώργιος σημείωσε ὅτι πολλοὶ ἱερεῖς στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διατύπωσαν ἰσχυρότερο ἀντίλογο καὶ κριτικὴ γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν, ἀλλὰ δὲν ἀντιμετώπισαν κυρώσεις.

Ἀναφέρει: Καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἀφρικανοὶ ἱερεῖς πετάγονται ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ μία πολὺ ἤπια καὶ εὐγενικὴ ἐπιστολὴ δείχνει πραγματικὰ τὰ δύο μέτρα καὶ σταθμὰ τῶν Ἑλλήνων ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν τοὺς Ἀφρικανοὺς κληρικούς τους ὡς ἀνθρώπους δεύτερης κατηγορίας. Φυσικά, οἱ καθαιρέσεις αὐτὲς δὲν εἶναι κανονικὲς, ἐπειδὴ οἱ πατέρες δὲν ἔκαναν τίποτα μὲ αὐτὴν τὴν ἐπιστολή τους, γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ καθαιρεθοῦν. Δὲν σταμάτησαν νὰ μνημονεύουν τὸν Πατριάρχη Θεόδωρο, δὲν ἀρνήθηκαν ὑπακοὴ στοὺς ἐπισκόπους τους· ἁπλῶς ἐξέφρασαν τὴν προσωπική τους γνώμη. Ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τοὺς Ἕλληνες ἐπισκόπους, οἱ Ἀφρικανοὶ δὲν ἔχουν οὔτε καὶ αὐτὸ τὸ δικαίωμα.

Μετάφρασις: Ἱστοσελὶς tasthyras.wordpress.com, 26.12.2019

Πηγή: Ἱστοσελὶς Orthodox Christianity, 26.12.2019

Σημ. «Ο.Τ.»: Τὸν μὲν Μπραζαβὶλ κ. Ἀράθυμον «κανακεύει», τούς δὲ ταλαιπώρους ἱερεῖς ἐξουθενώνει! Αὐτὸ ἀποδεικνύει τὸ πραγματικὸν πρόσωπον τοῦ Ἀλεξανδρείας.

Previous Article

Ἡ ζημία ποὺ ἐπέφερεν ὁ κ. Βλαντῆς

Next Article

Ἤδη ἕξι Προκαθήμενοι ἀπεφάσισαν ὅτι θὰ μεταβοῦν εἰς τὸ Ἀμμάν

Διαβάστε ακόμα