Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος συνυπεύθυνος διὰ τὴν πολεμικὴν κατάστασιν εἰς τὴν Οὐκρανίαν!

Share:

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ἡ ἀνθρωπότητα παρακολουθεῖ μὲ ἀγωνία νὰ «ἠχοῦν τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου» στὴν Οὐκρανία καὶ τὸν ὄλεθρο ποὺ μηνύει μία ἐνδεχόμενη σύρραξη, ἡ ὁποία θὰ πάρει παγκόσμιες διαστάσεις. Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἔχει τὴ δική του τεράστια εὐθύνη γι’ αὐτὴ τὴν τραγικὴ κατάσταση, διότι ὑποδαύλισε τὸ μῖσος τῶν οὐκρανῶν ἐθνικιστῶν, μὲ τὴν χορήγηση τῆς μοιραίας αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικοὺς τοῦ Κιέβου. Τώρα καμώνεται ὅτι «ἀνησυχεῖ» καὶ σμίγει ὑποκριτικὰ τὶς προσευχές του μὲ τὸν ἰησουίτη Φραγκίσκο, γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς νὰ ἀποτραπεῖ ἡ καταστροφή. Πρόσφατα δήλωσε πώς, «Ἡ εἰρήνη προέρχεται ἀπὸ τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμὸ καὶ τὴν συνεργασία», «Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι δὲν ὑπάρχει δυνατὴ λύση γιὰ τὴ διατήρηση καὶ τὴ διασφάλιση τῆς εἰρήνης ἐκτὸς ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ διαλόγου». Ἀλλὰ γιὰ ποιὸ ἀμοιβαῖο σεβασμό, συνεργασία καὶ τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου μιλάει, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ ἴδιος ἔδρασε ἀπόλυτα ἐτσιθελικά, ἀπαράλλαχτα ὅπως δρᾶ ὁ «ἀδελφός» του «ἀλάθητος» τῆς Ρώμης, γιὰ τὴ χορήγηση τῆς αὐτοκεφαλίας; Ὅταν ἐκφράζει δημόσια τὴν «σκασίλα» του γιὰ τὸ μέγα καὶ δυσθεράπευτο σχίσμα, ποὺ ἄνοιξε μὲ τὴν Ρωσία καὶ ἀρνεῖται νὰ συζητήσει μὲ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο; Ὅταν (τὸ χειρότερο) ἀρνεῖται κατηγορηματικὰ νὰ λύσει τὸ πρόβλημα μὲ Πανορθόδοξη Σύνοδο; Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι δὲν δείχνει νὰ «σκάει» ἰδιαίτερα γιὰ τὴν δραματικὴ κατάσταση, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε καὶ μὲ τὴ δική του εὐθύνη καὶ ἀπειλεῖ τὴν παγκόσμια εἰρήνη!

Previous Article

Συνάντησις εἰς τὸ Φανάρι δι’ αὐτοκεφαλίαν εἰς τὰ Σκόπια;

Next Article

Ἡ στροφή 180ο τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου