Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἐπίτιμος Διδάκτωρ τῆς παπικῆς «θεολογίας»!

Share:

Φωτογραφία ἀρχείου

  Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ «δικός» μας ἔχει ἀνακηρυχθεῖ διδάκτορας θεολογίας ἀπὸ αἱρετικοὺς καὶ ἔχει μαζέψει μερικὲς «ντουζίνες» τοιούτων «στρατσόχαρτων», γιὰ τὰ ὁποῖα καμαρώνει καὶ ἐπαίρεται! Τὸν προηγούμενο μήνα πῆγε γιὰ μία ἀκόμα φορὰ στὴν Ἰταλία, ὅπου οἱ φίλοι του αἱρετικοὶ παπικοὶ τοῦ χορήγησαν ἄλλο ἕνα δίπλωμα γιὰ τὴν «βαθειὰ προσήλωση» στὴν παπικὴ «θεολογία», αὐτὸ σημαίνει ἡ ἀνακήρυξη ἐπιτίμου διδάκτορα, ἡ ἀποδοχὴ τῆς αἱρετικῆς «θεολογίας»! Τὰ «μεγάλα διπλώματά» του ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος τὰ πῆρε ἀπὸ παπικὰ πανεπιστήμια, ἐκεῖ πείστηκε γιὰ τὴν «ὀρθοδοξία» τοῦ Παπισμοῦ καὶ γι’ αὐτὸ διαλαλεῖ πανταχόθεν πὼς «δὲν μᾶς χωρίζει τίποτε ἀπὸ τὴν πρεσβυτέρα Ρώμη»! Ἡ ἀποδοχὴ «διακρίσεων» ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς σημαίνει ἀπαραίτητα καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῶν κακοδοξιῶν τους! Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν κάλλιστα ἐκεῖνοι καὶ γι’ αὐτὸ τὸν ὑποδέχονται «μετὰ βαΐων καὶ κλάδων», ἐπειδὴ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ βροῦν ἄλλον, πιὸ κατάλληλο ἀπὸ ἐτοῦτον, γιὰ νὰ διακηρύσσει τὴν «ὀρθοδοξία» τοῦ Παπισμοῦ! Οὐδέποτε στὸ δισχιλιόχρονο παρελθὸν τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει προηγούμενο, ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος καὶ μάλιστα Πατριάρχης, νὰ ἐπιζητεῖ τιμὲς καὶ βραβεύσεις ἀπὸ αἱρετικούς. Ἂν ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ὀρθοτομοῦσε τὴν ἁγία καὶ μόνη σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη, θὰ διακήρυττε ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς ὁμιλίας του τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ θὰ καταδείκνυε τὶς αἱρετικὲς πλάνες τους. Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἅγιοι Πατέρες! Ἀλλὰ δυστυχῶς γιὰ ἐκεῖνον, οἱ Ἅγιοι Πατέρες «ἔσφαλαν» ποὺ καταδίκασαν τὶς αἱρέσεις καὶ ἐν προκειμένῳ τὸν Παπισμὸ καὶ «ἔπεσαν θύματα τοῦ ἀρχεκάκου»!

Previous Article

Ἔπαινοι διὰ τὸν κ. Μπακογιάννην!

Next Article

Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος προσεύχεται εἰς τὸν Ἀλλάχ!