Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἐτίμησε καὶ ἐφέτος τὸ Ραμαζάνι!

Share:

Ο ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΟΣ καὶ αὐτοπροσδιοριζόμενος «πρῶτος τῆς Ὀρθοδοξίας» Πατρ. Βαρθολομαῖος τήρησε καὶ ἐφέτος τὸ «ἔθιμο», νὰ ἀπευθύνει τὶς «θερμές του εὐχὲς» στοὺς «ἀδελφούς» του μουσουλμάνους, γιὰ τὸ Ραμαζάνι καὶ νὰ παρακαθίσει στὸν «ἱερὸ δεῖπνο» Ἰφτάρ! Κι ἀκόμα, δὲν παρέλειψε νὰ ἐξάρει τὴν μουσουλμανικὴ «νηστεία» τοῦ Ραμαζανιοῦ, συγκρίνοντάς την μὲ τὴν νηστεία τῆς Ἐκκλησίας μας! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «“Πόσο ὑπέροχο εἶναι ὅτι τὸ ζωτικὸ στοιχεῖο τῆς τροφῆς ἑνώνει ὅλους στὴν εὐλογημένη πράξη τῆς ἀποδοχῆς φαγητοῦ μαζὶ σὲ ἕνα κοινὸ τραπέζι, σημείωσε συγκεκριμένα. – Τὸ φαγητὸ γίνεται πηγὴ πνευματικότητας καὶ αἰτία γιορτῆς. Αὐτὸ μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ στοὺς μουσουλμάνους ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές μας σὲ κάθε χώρα καὶ σὲ κάθε ἤπειρο. Μᾶς συνδέει ὡς θρησκευτικοὺς ἡγέτες καθὼς καὶ εὐσεβεῖς πιστούς, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέους καὶ ἡλικιωμένους”. Τὸ φαγητό, σύμφωνα μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ Φαναρίου, ἑνώνει τοὺς ἀνθρώπους ἀκόμη καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, “ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει διαφορὰ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”. Τὸ μήνυμα σημειώνει, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φαγητὸ καὶ τὴ νηστεία, ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι τομεῖς στοὺς ὁποίους τὸ Φανάρι καὶ οἱ Μουσουλμάνοι “μποροῦν καὶ πρέπει νὰ βροῦν κοινὲς παραμέτρους”. “Ὁ ἴδιος Θεὸς νὰ φέρει εἰρήνη σὲ ὅλα τὰ ἔθνη καὶ εὐημερία σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο”, εὐχήθηκε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὸ τέλος τοῦ μηνύματος» (Ἱστ. spzh.news)! Κάτι ἀνάλογο ἔκαμε καὶ ὁ Ἀρχ. Ἀμερικῆς, τρωγοπίνοντας τὸ Ἰφτάρ, στὴν τουρκικὴ πρεσβεία τῆς Οὐάσιγκτων! Φρίκη καὶ ἀποτροπιασμὸς μᾶς καταλαμβάνει διαβάζοντας τέτοιες εἰδήσεις!

Previous Article

Τὸ Βατικανὸν τῆς Ἀνατολῆς

Next Article

Tο Φανάρι θα χωριστεί απλώς από την Ορθόδοξη Εκκλησία