Ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τοῦ ταξιδίου τοῦ κ. Φραγκίσκου εἰς τὰ Βαλκάνια

Share:

ΜΕΤΑ τὶς (χωρὶς παπικοὺς πιστοὺς) χῶρες τῶν Ἀραβικῶν Ἐμιράτων καὶ τοῦ Μαρόκου, ὁ «ἀλάθητος» ἐπισκέφτηκε τὴ Βουλγαρία καὶ τὰ Σκόπια, ὅπου οἱ πιστοί του δὲν ὑπερβαίνουν τὸ 1%. Γιατί ἆραγε; Μήπως «πόνεσε» γιὰ τοὺς δικούς του καὶ θέλησε νὰ τοὺς ἐπισκεφτεῖ; Ὄχι βέβαια. Τὰ τοιούτου εἴδους ταξιδάκια του δὲν ἔχουν σκοπὸ γιὰ τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμο παπικοὺς ὑπηκόους, τοῦ κρατικοῦ του δείγματος, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἑδραιώσει τὴν κυριαρχία του σὲ πιστοὺς ἄλλων δογμάτων καὶ θρησκειῶν! Νὰ καταστεῖ ὁ ἀδιαμφισβήτητος πνευματικὸς (καὶ ὄχι μόνο) ἡγέτης ὅλου τοῦ κόσμου, ὡς ὁ «ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ», κατὰ πὼς διδάσκει ἡ «ἐκκλησία» του καὶ πιστεύεται ἀπὸ τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμο ὀπαδούς του! Δὲν κάνει ἱεραποστολὴ ὁ ἄνθρωπος, δὲν κηρύττει Χριστό, δὲν ζητᾶ μετάνοια καὶ περιορισμὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ προσπαθεῖ νὰ δείξει μὲ τὶς πομπώδεις περιοδεῖες του, ὅτι εἶναι ὁ ὑπερηγέτης τῆς ἀνθρωπότητας, μὲ τοὺς περισσότερους ὑπηκόους ἀπὸ κάθε ἄλλον ἐγκόσμιο ἡγέτη. Καὶ ὡς ἐκ τούτου ζητᾶ νὰ γίνεται ἀποδεκτὸς καὶ σεβαστός. Δυστυχῶς αὐτὸ τὸ ἐπιτυγχάνει, διότι οἱ διάφοροι ἡγέτες, ὡς πιόνια τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, τὸν ὑποδέχονται μετὰ βαΐων καὶ κλάδων. Αὐτὸ ἔγινε, τόσο στὴν Βουλγαρία, ὅσο καὶ στὰ Σκόπια. Εὐτυχῶς ποὺ ἡ Ἐκκλησία στὴ Βουλγαρία, μὲ τὴν ὁμολογιακὴ στάση τοῦ Πατριάρχη Νεόφυτου, τοῦ «ἔκοψε τὴ φόρα», ὅταν ἀπαγόρευσε κάθε θρησκευτικὴ ἐκδήλωση μὲ τὴν ἀφεντιά του καὶ τοῦ δήλωσε κατάμουτρα: «Ἐμεῖς, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει συμβιβασμὸς στὴν πίστη καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ὑπάρξει συμβιβασμός»! Εὐχαριστοῦμε, Μακαριώτατε!

Previous Article

Ὁ Θυατείρων ὑπὲρ τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας – Κράτους

Next Article

Ενθρονίστηκε ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος