Ὁ προεκλογικὸς «Καιρός»

Share:

Ὁ Σύνδεσμος Θεολόγων «Και­ρὸς» διοργάνωσε διημερίδα μὲ θέμα «Ταυτότητα καὶ ἑτερότητα στὸ δημόσιο σχολεῖο. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σήμερα». Μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν ἦταν οἱ Σεβ. Μεσσηνίας, ὁ κ. Εὐαγ. Βενιζέλος, ἡ Ὑφ. Παιδείας κ. Ζ. Μακρῆ, ὁ Γ. Γ. τοῦ Ὑπ. Παιδείας κ. Καλαντζῆς, ὁ τ. Ὑπ. Παιδείας κ. Ν. Φίλης, ὁ Καθηγητὴς κ. Χρ. Σταμούλης, ἡ Καθηγήτρια κ. Ἀγγ. Ζιάκα, ὁ Ἀν. Καθηγητὴς κ. Μ. Λιάγκης, ὁ κ. Γ. Στριλιγκᾶς τοῦ ΠΕΚΕΣ τῆς Κρήτης, ὁ διευθυντὴς τῆς Ἀκαδημίας τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος κ. Π. Καλαϊτζίδης, ὁ κ. Στ. Γιαγκάζογλου κ.ἄ.

Μήπως δὲν εἶναι γνωσταὶ αἱ νεωτεριστικαὶ ἀπόψεις τῶν συγκεκριμένων; Ἐπιχειρεῖ ὁ «Και­ρὸς» παραμονὰς ἐκλογῶν νὰ ἐπαναφέρη τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἐπειδὴ δὲν ἐπεβλήθη ἡ ἄποψίς του; Ἔχει τόσον ταλαιπωρηθῆ τὸ μάθημα καὶ οἱ μαθηταί, πρέπει καὶ πάλιν νὰ δημιουργηθῆ ἀναστάτωσις ὡς μὴ ὤφελεν; Ἀμφισβητοῦν τὰς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης, μὲ τὰς ὁποίας «ἔκλεισε» τὸ ζήτημα; Ἀποπειρῶνται «πολιτικὸν παίγνιον» ἐν ὄψει ἐκλογῶν; Ἢ μήπως τελικὰ ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἐπιτύχει τίποτε ἀπὸ τὰ σχέδιά των ἐπιθυμοῦν ἁπλῶς νὰ παραμένουν εἰς τὴν δημοσιότητα; Ἂν ὑπῆρχεν ὁμόνοια μεταξὺ τῶν θεολόγων θὰ ἐπετύγχανον περισσότερα ἀπ’ ὅσα τώρα ἐμβολίμως ἐπιχειροῦν. Ἀναμένεται κακοκαιρία…

Previous Article

Ὁ κλεπταποδόχος «ἀλάθητος» μᾶς «ἐδώρησε» τὰ κλεμμένα μάρμαρά μας!

Next Article

Επίσκεψη του… «αχόρταγου» Zelensky στις Βρυξέλλες