Ὁ Πρωθυπουργὸς δημιουργεῖ Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα

Share:

Προετοιμάζει τὴν μεταφορὰν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως εἰς τὰ Χανιὰ ἢ μήπως θέλει νὰ «καλοπιάση» τοὺς πιστούς; Πόσα ἱδρύματα χρειάζεται τὸ Φανάρι; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «parakritika.gr» τῆς 21ης Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Ἐπίσκοπος Δορυλαίου ἐδήλωσε:

«…ἡ ἰδέα, γιὰ νὰ εἶμαι εἰλικρινής, δὲν εἶναι δική μου, ἀλλὰ εἶναι ἰδέα τῆς Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ, ποὺ συνεννοήθηκε μὲ τὸν Πρωθυπουργό, γιὰ νὰ δημιουργήσουν αὐτὸ τὸ Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα ἐδῶ στὰ Χανιά… ὑπάρχει ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καὶ εὐλογία ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη, ἡ παλαιὰ Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ νὰ γίνει Πατριαρχιακὸ Ἵδρυμα, ποὺ θὰ φιλοξενεῖ συνεδριακὸ κέντρο καὶ ἕνα μέρος τῶν προσωπικῶν πραγμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Θὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ δυνατότητα, ἡ Κωνσταντινούπολη, ἕνα μικρὸ τμῆμα της σὲ ὑλικὸ καὶ σὲ ἀρχεῖο, νὰ μεταφερθεῖ ἐδῶ στὰ Χανιά».

Previous Article

Σύρου: «Ἡ Ἐκκλησία δέχεται ἀνηλεῆ πολεμικὴ»

Next Article

Γερμανός επίσκοπος καλεί την Παπική Εκκλησία να «ενισχύσει την αποδοχή» των ομοφυλόφιλων

Διαβάστε ακόμα