Ὁ Πρωθυπουργὸς ἐκάλεσε τὸν «Πάπαν» εἰς τὴν Ἑλλάδα!

Share:

ΕΝ ΜΕΣῼ τῆς «καραντίνας», ἔγιναν στὴ «ζούλα» πολλά, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι γιὰ τὸ καλό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Σὺν τοῖς ἄλλοις, ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Κ. Μητσοτάκης εἶχε τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν «ἀλάθητο» κ. Φραγκίσκο, τὸν ὁποῖο κάλεσε νὰ ἔρθει στὴν Ἑλλάδα! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία εἶχε σήμερα ὁ πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο. Στὸ ἐπίκεντρο τῆς συζήτησης βρέθηκε ἡ παγκόσμια πρόκληση ποὺ συνιστᾶ ὁ κορωνοϊὸς καὶ τὰ μέτρα ποὺ ἔχουν ληφθεῖ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του. […] Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐνημέρωσε τὸν Ποντίφικα γιὰ τὴν κατάσταση στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ τόνισε ὅτι προσβλέπει στὴν ἐπίσκεψή του στὴ χώρα μας μόλις οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέψουν. Ὁ πρωθυπουργὸς ὑπενθύμισε τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, τὸ 2021, καὶ πρότεινε στὸν Προκαθήμενο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ἑπόμενη ἐπίσκεψή του στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἐπισκεφθεῖ πόλεις ποὺ βρίσκονται στὸ ἐπίκεντρο τῶν πρώτων χρόνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀκολουθώντας τὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» (Ἱστ. www.newsbeast.gr)! Ρωτᾶμε: τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ «ἀλάθητος» μὲ τοὺς ἑορτασμοὺς τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι γνωστὸ τὸ Βατικανὸ ἦταν ἀντίθετο γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος; Ἐπίσης, ρώτησε ὁ Πρωθυπουργὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, γιὰ τὴν πρόσ­κληση αὐτή; Ἂν ναί, τί θέση πῆρε; Ἂν ὄχι, ποιὸς κυβερνᾶ τελικὰ τὴν Ἐκκλησία; Ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος τῆς ΔΙΣ, ἐξετάζοντας τὰ τελευταῖα τραγικὰ γεγονότα;

Διατὶ ὁ κ. Φραγκίσκος εἶναι ἀνεπιθύμητος εἰς τὴν Ἑλλάδα;

ΓΙΑ ΤΗΝ φημολογούμενη «προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη» τοῦ «ἀλάθητου» στὴν Ἑλλάδα, τὸ ἀντιαιρετικὸ Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς ἀνακοίνωσε τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα: «Ὁ κ. Φραγκίσκος δὲν θὰ ἔρθει ὡς ἁπλὸς ἀρχηγὸς κράτους, ὅπως ὅλοι οἱ ἀρχηγοὶ κρατῶν, ἢ ὡς ἁπλὸς προσκυνητὴς τῶν “βημάτων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου”, ὁπότε στὴν περίπτωση αὐτὴ θὰ ἦταν εὐπρόσδεκτος. Δὲν θὰ ἔρθει μετανοημένος γιὰ τὶς δεκάδες αἱρετικὲς διδασκαλίες ποὺ ἐπισώρευσε ὁ Παπισμὸς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ γιὰ τοὺς ποταμοὺς αἵματος τῶν ὁμολογητῶν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Δὲν θὰ ἔρθει, γιὰ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸ δαιμονικὸ πρωτεῖο ἐξουσίας ἐφ’ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ὁποίου ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς πάντες. Δὲν θὰ ἔρθει γιὰ νὰ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὰ διαχρονικὰ ἐγκλήματα τοῦ Παπισμοῦ, ὅπως ἀναφέραμε, εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀνθρωπότητας. Θὰ ἔρθει ἀμετανόητος, κουβαλώντας πάνω του ὅλες τὶς πλάνες καὶ τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ, μὲ πρώτη καὶ κυριότερη τὸ φρικτὸ καὶ δαιμονικὸ πρωτεῖο. Αὐτὴ τὴ φορά μάλιστα θὰ ἔρθει μὲ περισσότερο “ἀέρα” καὶ ἔπαρση σὲ σχέση μὲ τὴν προηγούμενη ἐπίσκεψή του, διότι δυστυχῶς ἡ “Σύνοδος” τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία κάθε ἄλλο παρὰ Ὀρθόδοξη Σύνοδος ἦταν, ἔχει ἀναγνωρίσει τὸν Παπισμὸ ὡς ἀληθῆ “Ἐκκλησία”. Εἶναι λοιπὸν ὑπερβέβαιο, ὅτι πέρα ἀπὸ τὶς τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους, τὶς ὁποῖες θὰ τοῦ ἀποδώσει ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, θὰ τοῦ ἀποδοθοῦν καὶ ὕψιστες ἐκκλησιαστικὲς τιμὲς ὡς ἀρχηγοῦ τῆς “Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας”, τόσο ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν»! Συμφωνοῦμε καὶ ἐπαυξάνουμε!

Previous Article

Σκανδαλώδεις διακρίσεις ὑπὲρ τοῦ ἰσλάμ!

Next Article

Ὀλέθριος ἡ εἰσαγωγὴ τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς εἰς τὰ σχολεῖα

Διαβάστε ακόμα