Ὁ Πρόξενος τῶν ΗΠΑ, οἱ ΛΟΑΤΚΙ καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι ἡγέται

Share:

Ὁ γενικὸς πρόξενος τῶν ΗΠΑ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην κ. Γκρὲγκ Φλέγκερ (Gregory W. Pfleger, Jr.), ποὺ συντόμως θὰ ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τὴν κ. Ἐλίζαμπεθ Λί, εἰς μήνυμά του μὲ ἀφορμὴν τὴν Ἡμέραν Ἀνεξαρτησίας τῶν ΗΠΑ καὶ τὴν ἀναχώρησίν του ἐκφράζει τὸν σεβασμόν του ἰσοτίμως πρὸς ὅλους ΛΟΑΤΚΙ, Ἅγιον Ὄρος κ.λπ. Ἡ Ἑλλὰς ἐπιμένει νὰ εἶναι ἐξαρτωμένη ἀπὸ τὰς ΗΠΑ ἀντὶ νὰ στραφῆ εἰς τὸ «Ὀρθόδοξον Τόξον». Παραθέτομεν μέρος τῆς δηλώσεως, ὡς κατέστη γνωστὴ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «newsdp.gr» τῆς 4ης Ἰουλίου 2020:

«Ἦταν μία πολὺ ὡραία ἐμπειρία γιὰ μάθηση, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἀπὸ τὰ ταξίδια μου στὸ Ἅγιο Ὄρος… Ἔχουμε ἐμβαθύνει τὴ συνεργασία μεταξὺ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τῆς Ἑλλάδας σὲ ὅλα τὰ σημεῖα χάρη στοὺς ἰσχυρούς μας δεσμοὺς μὲ τοὺς περιφερειάρχες καὶ τοὺς δημάρχους στὴ βόρεια Ἑλλάδα… συνεργαζόμενοι μὲ τὴν Ἑβραϊκὴ Κοινότητα γιὰ τὸ Μουσεῖο Ὁλοκαυτώματος τῆς Ἑλλάδας, μαθαίνοντας ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους φίλους μας ποὺ ζοῦνε στὴ Θράκη, γιορτάζοντας τὸν μήνα Ὑπερηφάνειας μὲ τοὺς ΛΟΑΤΚΙ φίλους μας, συντρώγοντας μὲ τὴν κοινότητα τῶν Ρομά, καὶ φυσικὰ ἐπικοινωνώντας μὲ τοὺς πνευματικοὺς ἡγέτες τῆς Ὀρθοδοξίας».

Previous Article

Ἡ οὐσιαστικὴ συνάντησις μὲ τὸν Χριστόν

Next Article

Η Αγια-Σοφιά ανήκει στους Τούρκους λόγω της δικής μας αποστασίας

Διαβάστε ακόμα