Ὁ πρ. ΕΚΥΟ, τὸ Φανάρι καὶ ἡ Βουλιαγμένη

Share:

Ὁ Σεβ. Γλυφάδας, ποὺ ἦτο μέχρι πρότινος ὑπεύθυνος τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέφθη τὴν 7ην Δεκεμβρίου τὸν Κωνσταντινουπόλεως, ὁμοῦ μὲ τὸν Ἀρχιμ. Νήφωνα, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Νεκταρίου Γλυφάδας. Τὴν ἰδίαν στιγμὴν μελετῶμεν εἰς δημοσιεύματα ὅτι ἀρχίζει ἕνας νέος διάλογος Κυβερνήσεως καὶ Ἀρχιεπισκόπου διὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν. Ὡς εἶχεν ἀναφερθῆ εἰς τὸν «Ο.Τ.» ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ὁ Ἀθηνῶν ἀνεγνώρισεν ἀντικανονικῶς τὸν ψευδοκιέβου ἦτο διότι θέλει νὰ ἔλθη καὶ εἰς συμφωνίαν μὲ τὸ Φανάρι, τὸ ὁποῖον «μπλόκαρε» τὴν συμφωνίαν Ἀρχιεπισκόπου-Τσίπρα. Τί θὰ συμβῆ εἰς τὴν συνέχειαν; Πρὸς τὸ παρόν ἤρχισεν ἡ ἀποκάλυψις σκανδάλου σχετικῶς μὲ ἐφοπλιστὴν καὶ οἰκόπεδα τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχει εὐθύνην ὁ Σεβ. Γλυφάδας; Συμφώνως πρός τὴν ἐφημερίδα «Μπὰμ» τῆς 9ης Δεκεμβρίου 2019:

«Ἀπὸ τὸ 2010, ὅταν ἡ εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν ἄσκησε κακουργηματικὲς διώξεις κατὰ παντὸς ὑπευθύνου (in rem), μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες κανεὶς ἀνακριτὴς δὲν τολμοῦσε (;) νὰ χειριστεῖ τὴν ὑπόθεση καὶ νὰ προσωποποιήσει τὶς διώξεις. Καὶ ἐνῷ ἅπαντες θεωροῦσαν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μία ὑπόθεση-φάντασμα τὰ ἀντανακλαστικὰ μιᾶς ἰδιαίτερα δυναμικῆς δικαστικῆς λειτουργοῦ ἀποδεικνύουν ὅτι «ποτὲ δὲν πρέπει νὰ λὲς ποτέ». Παρότι ὅταν δημοσιοποιήθηκε (τὸ 2010) ἡ εἴδηση τῆς ἄσκησης διώξεων, ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθη­νῶν ἐπικαλοῦταν ἄγνοια γιὰ τὸ «σκάνδαλο», τὸ ὁποῖο φέρεται νὰ προκάλεσε ζημία στὴν Ἐκ­κλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὴ δημοσιογραφικὴ ἔρευνα προκύπτει ὅτι θεωρεῖται ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ μὴ γνώριζε γιὰ τὴ συγκεκριμένη ἱστορία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἢ τουλάχιστον οἱ πολὺ στενοὶ συνεργάτες του. Βέβαια, τότε πρόσωπα τοῦ στενοῦ περιβάλλοντος τοῦ προκαθήμενου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας τόνιζαν μὲ ἔμφαση ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶχε ἄγνοια, καθὼς τὸ θέμα τὸ χειριζόταν ἀποκλειστικὰ ἡ οἰκονομικὴ ὑπηρεσία… Οἱ συν­εργάτες τοῦ κ. Ἱερώνυμου λακωνικὰ σχολίαζαν ὅτι τὸ θέμα τὸ ἀγνοοῦσε καθὼς «τὸ χειριζόταν ἡ ΕΚΥΟ», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν οἰκονομικὴ ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου».

Previous Article

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς

Next Article

Διχασμένα τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα

Διαβάστε ακόμα