Ὁ Σεβ. Γερμανίας ἀπεκάλυψε τὴν ἀλήθειαν!

Share:

Παρεδέχθη ὅτι ὅλοι οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Χάλκης εἶναι «φορεῖς τοῦ πνεύματος» τοῦ Ἀθηναγόρου, δηλ. τοῦ γνωστοῦ μασόνου καὶ οἰκουμενιστοῦ! Ἐπίσης ὅτι ἡ ἐπίδρασίς του ἦτο ὁμοία μὲ αὐτὴν τῆς Β΄ Βατικανῆς, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν ἠλλοτρίωσεν ἔτι περαιτέρω τὸν παπισμὸν τῶν σκανδάλων! Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ συνέντευξίν του εἰς τὴν ἱστοσελίδα «fos­fanariou.gr» τῆς 15ης Ἰανουαρίου 2022:

«Ὁ Ἀθηναγόρας ἦταν πρά­γματι μέγας! Ὡς μέγα τὸν ἔζησα καὶ τὸν ἔχω στὴ μνήμη μου καὶ ὡς μέγας θὰ μείνει στὴν ἱστορία… Ἂν εἴμαστε καλοὶ μαθητές του, θὰ τὸ ἐρευνήσει μία μέρα ὁ ἱστορικός, πάντως ὅλοι ἐμεῖς εἴμαστε φορεῖς τοῦ πνεύματός του. Δυστυχῶς, ἡ κακότητα τῶν καιρῶν θέλησε ἐπὶ τῆς Πατριαρχίας του νὰ συμβοῦν πολλὰ δεινὰ στὴν Πόλη· τὸ κλείσιμο τῆς Χάλκης εἶναι ἕνα ἀπὸ αὐτά. Σκεφτεῖτε, ὅμως, – κατ’ ἄνθρωπον βέβαια! – πῶς θὰ ἦταν τὸ Πατριαρχεῖο μας σήμερα, ἂν ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας δὲν χάραζε τὴν πορεία του πρὸς τὸ μέλλον, δὲν ἵδρυε τὶς ἐπαρχίες τῆς Εὐρώπης, δὲν προωθοῦσε τὸ διάλογο μὲ τὶς ἀδελφὲς Ἐκκλησίες, δὲν ἦταν ἀνοικτὸς πρὸς κάθε ἄνθρωπο καλῆς θέλησης. Ἕνας καὶ μοναδικὸς ἄνθρωπος ἦταν καὶ ὑπῆρξε, ἂν θέλετε, ὅ,τι ἡ Β΄ Βατικανὴ γιὰ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία».

Previous Article

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τίμησε τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο

Next Article

Στηρίζουμε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ