Ὁ Σεβ. Θυατείρων μὲ τοὺς πάστορας

Share:

Δὲν εἶναι πολιτικὴ θέσις, νὰ κρατοῦν… «σημαῖες-καρδιές»; Πότε διεμαρτυρήθη ὁ Σεβ. Θυατείρων διὰ τοὺς πολέμους τῶν ΗΠΑ; Μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴν συμπροσ­ευχὴν μὲ τὰς παστόρισας θὰ παύση ὁ πόλεμος μεταξὺ ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, εἰς τὸν ὁποῖον συνέβαλε καὶ τὸ οἰκουμενιστικὸν Φανάρι; Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Ἀ. Θυατείρων τῆς 3ης Ἀπριλίου 2022:

«Στὴν πρόσκληση τοῦ Διαχριστιανικοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἀγγλίας «Churches Together in England», πρὸς τὶς Χριστιανικὲς Κοινότητες τῆς χώρας, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν Οὐκρανία, στὶς 3 Ἀπριλίου 2022, ἀνταποκρίθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος τυγχάνει Πρόεδρος τοῦ ἐν λόγῳ Ὀργανισμοῦ, μετέβη συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. κ. Νήφωνα Τσιμαλή, Ἔφορο τοῦ Ὀργανισμοῦ, καθὼς καὶ ἀπὸ μία ἀντιπροσωπία Ὀρθοδόξων νέων.

Οἱ συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν μαζὶ μὲ ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες ἔξω ἀπὸ τὴν Οὐκρανικὴ Πρεσβεία στὸ Λονδίνο. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συγκέντρωσης, ποὺ διοργάνωσε ὁ Ὀργανισμὸς «Christian Aid», οἱ Χριστιανοὶ Ἡγέτες προσευχήθηκαν γιὰ τὴν εἰρήνη κρατώντας σημαῖες τῆς Οὐκρανίας σὲ σχῆμα καρδιᾶς.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, κατακλείοντας τὴ συγκέντρωση, ἀπηύθυνε ἔκκληση γιὰ ἄμεση κατάπαυση τοῦ πυρὸς καὶ προσευχήθηκε γιὰ τὴν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου».

Previous Article

Δυστυχῶς, τό ζοφερό ἔργο ἔχει ἀκόμη καί ἄλλα ἐπεισόδια…

Next Article

Επιστολή του Συνδέσμου Ιερέων της Μητρόπολης Βοστώνης στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο για το Καταστατικό