Ὁ Σεβ. Κηφισίας ἀπολογούμενος

Share:

Ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ἐκλήθη ὁ Σεβ. Κηφισίας νά… δώση ἐξηγήσεις! Τὰ ΜΜΕ δίκην εἰσαγγελέως ἐπέρριψαν τὴν κατηγορίαν ὅτι ἡ τέλεσις τῆς κηδείας τοῦ μακαριστοῦ π. Σαράντη Σαράντου ὑπῆρξεν αἰτία μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ! Ἡ «δημοσιογραφικὴ» ἀπάντησις ποὺ ἔπρεπε νὰ τοὺς δοθῆ ἦτο ὅτι ὁ ἱερεὺς αὐτὸς ἔσωσε πολλάς περισσοτέρας χιλιάδας ἀνθρώπων καὶ οἰκογενείας ἀπὸ αὐτοκτονίας ἀπό ἐκτρώσεις, ἀπὸ σωρείαν ἄλ­λων κακουργημάτων καὶ προσέφερεν ἑκατοντάδας ἐθελοντῶν διά τούς πάσχοντας! Ὁ Σεβασμιώτατος προετίμησεν ὅμως τὴν «πολιτικὴν» ἀπάντησιν. Παραθέτομεν ἀπό­σπασμα τῶν δηλώσεων ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «megatv. com» τῆς 6ης Ἀπριλίου 2021:

«…ἔκανα ἐγὼ τὴν κηδεία καὶ ἤμουν ἐγὼ ἐκεῖ. Εἰδοποιῶ ἀπὸ τὸ πρωὶ τὴν ἀστυνομία νὰ βρίσκεται στὸ χῶρο, ἦρθε ἡ ἀστυνομία καὶ ἀσφαλίσαμε τὸ χῶ­ρο… Εἶμαι αὐστηρὸς μὲ τὴν τήρηση τῶν μέτρων, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ ἔχω παρεξηγήσεις… Ἦταν λάθος ποὺ ἦρθε ὁ κόσμος. Τὸ ἔμαθαν καὶ ἦρθαν. Γιὰ νὰ προσεγγίσει κάποιος ἐκεῖ ὑπάρχει μία διαδικασία. Ἡ ἀστυνομία ἔκανε σωστὰ τὴ δουλειά της… Ὅταν πῆγα καὶ ξεκίνησα τὴν ἀκολουθία, ὅποιος ἦταν μέσα στὸν ναὸ τὸν βγάλαμε ἔξω».

Previous Article

«Ἀπόπαιδα» οἱ Ἱεροψάλται;

Next Article

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, «ὁ ταπεινός ἐξομολόγος τοῦ Ἀμαρουσίου»

Διαβάστε ακόμα