Ὁ Σεβ. Κορίνθου περὶ σκοπιμοτήτων καὶ ὑπονομεύσεων

Share:

Τὴν πικρίαν του ἀλλὰ καὶ τὴν πρόθεσίν του νὰ ἀντιδράση ἐμπράκτως ἐξέφρασεν ὁ Σεβ. Κορίνθου εἰς κήρυγμά του κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων σχετικῶς μὲ τὴν ἑορτὴν τῶν «Παυλείων», ποὺ ἔχει καθιερωθῆ εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν ἀπὸ τὸ 1920. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Κορίνθου τοῦ Ἰουλίου 2020:

«Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὴν πικρία καὶ τὴν στενοχώρια του, γιατί ἐφέτος μὲ πρόσχημα τὴν πανδημία, ἐτέθησαν ὅροι καὶ «μέτρα» ἀπὸ τὴν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κορινθίας, τὰ ὁποῖα οὐσιαστικὰ ἀπαγόρευσαν τὴν πραγματοποίηση τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν φυσικό του χῶρο. Ἡ πρακτικὴ αὐτή, καθὼς εἶναι ἐπαναλαμβανόμενη, κρίνεται πλέον ὡς σκόπιμη καὶ ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὑποσκάπτει καὶ πλήττει τὸ κῦρος τῆς  Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ταυτόχρονα ὑποβαθμίζει τὸν τόπο μας καὶ τὴν μακρά του ἱστορία γενικότερα. Ὁ Ποιμενάρχης μας, μὲ βαριὰ καρδιὰ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν σημαντικὴ συναίνεση τοῦ παρόντος Δημάρχου Κορινθίων κ. Νανόπουλου καὶ τοῦ ἁρμοδίου Ἀντιδημάρχου κ. Παπαϊωάννου καὶ μὲ τὶς ἐπιδοκιμασίες τῶν Πιστῶν, κατήγγειλε τοὺς ὑπευθύνους γιὰ τὴν μὴ πραγματοποίηση τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐντὸς τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ χώρου, ὑποσχόμενος ὅτι δὲν θὰ παραμείνει ἄπραγος στὶς προσπάθειες ὑπονόμευσης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψει σὲ κανένα νὰ ἐμποδίσει τὸ ἔργο του καὶ τὴν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων του πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου. Κατέληξε εὐχόμενος πρὸς ὅλους οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι νὰ τοὺς ἔχουν ὑγιεῖς ψυχή τε καὶ σώματι καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νὰ τοὺς προστατεύει ὑπὸ τὴν σκέπη Του!».

Previous Article

Ὁ Πρέσβυς τοῦ Ἰσραὴλ εἰς τὸν Δημητριάδος

Next Article

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητρ. Αιτωλίας, Δεκαπενταύγουστος 2020