Ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ ἡ αὐτοϋπονόμευσις

Share:

Ποῖος ἆραγε θὰ ἐμπιστευθῆ τὰς ἀπόψεις περὶ ἐμβολίων τῶν δύο Σεβασμιωτάτων, τοὺς ὁποίους ὁ Σεβ. Λαρίσης προβάλλει, ὅταν ὁ πρῶτος τὴν ἔκτρωσιν ἐβάπτισε «διακοπὴν κυήσεως» καὶ ὁ δεύτερος ἀρχικῶς εἶχεν ἀποστείλει ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Αὐστραλίας ἐναντίον τῶν ἐμβολίων, ἐνῶ ἔπειτα κατέστη ὑπέρμαχος; Ἂς μὴ κατηγοροῦν τοὺς πιστοὺς δι’ ὅσα οἱ ἴδιοι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴν εὐθύνην. Παραθέτομεν ἐλάχιστα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ εἰσαγωγικὸν σημείωμα τοῦ Σεβ. Λαρίσης εἰς τὸ περιοδικὸν «Ἀχιλλίου Πόλις», τ. 7, Μάιος 2022:

«Τὸ παρὸν τεῦχος εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Βιοηθική!… Μὲ τὸ παρὸν ἀφιέρωμα προσπαθοῦμε τρία τινά… Τρίτον, νὰ πολεμήσουμε τὴν συκοφαντία ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας! Συστηματικὰ καὶ συγκεκριμένα χαλκεῖα στὸν ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικὸ τύπο ἀποδίδουν ἀνύπαρκτες κατηγορίες καὶ βυσσοδομοῦν ἐναντίον Συνόδων, Πατριαρχῶν, Μητροπολιτῶν, Κληρικῶν ποὺ τηροῦν τὸ αὐτονόητο. Τὴν ὑπακοή τους στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ! Τοὺς ὑβρίζουν, ὑπονομεύουν τὴν θεολογικὴ καὶ ἐπιστημονική τους κατάρτιση, τοὺς ἀπαξιώνουν, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κλονίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ ὑπακοὴ τοῦ κόσμου ἢ ἔστω τῶν ὀπαδῶν τους πρὸς τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέσμια. Θέλουν τοὺς ἀνυποψίαστους, εὔκολα θύματά τους…

Ἐκφράζουμε τὶς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας σὲ ὅσους συνέβαλαν στὴν ἔκδοση τοῦ παρόντος ἕβδομου (7ου!!!) τεύχους τοῦ ἐπιστημονικοῦ μας περιοδικοῦ. Ἰδίως στοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο καὶ Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας κ. Μακάριο, ὄχι μόνον γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ καὶ τόσο διαφωτιστικὴ ἀνάπτυξη τῶν θεμάτων τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ὅ,τι κουράστηκαν ὑπερβαλλόντως…».

Previous Article

Διὰ τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν του ἀπαξιοῦν τὸν Σεβ. Κυθήρων;

Next Article

Σεβ. Πατρῶν: «Ἄτλας ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός»