Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας καὶ ἡ συνείδησις τῶν κληρικῶν

Share:

Ἕνα εὐαίσθητον ζήτημα ἔθιξεν ὁ Σεβ. Μεσσηνίας, σχετικῶς μὲ τὴν συνείδησιν τῶν κληρικῶν, διὰ τὸ ὁποῖον ἡ Ἱεραρχία δὲν ἔχει ἐπιδείξει τὴν κατάλληλον προσοχήν, καθὼς μὲ βεβαιότητα οἱ κληρικοὶ θὰ ἔλεγαν ὅτι «πρόξενος τοῦ θανάτου» γίνεται ἡ «Ἐκκλησία», ὅταν ἀρνῆται τὸν ἐκκλησιασμὸν εἰς τοὺς πιστούς. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» τῆς 10ης Ἰανουαρίου 2021:

«-Παρὰ τὶς δημόσιες παραινέσεις τῆς Συνόδου ἔχουμε δεῖ ἱερεῖς νὰ παραβιάζουν τὰ μέτρα καὶ τοὺς κανόνες, ἀμφισβητώντας σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις ἀκόμη καὶ αὐτὴ τὴν πανδημία. Πῶς πιστεύετε ὅτι πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσει ἡ Ἱεραρχία τὸ φαινόμενο;

-Ἡ Ἱεραρχία δὲν ἔχει τὸν τρόπο νὰ ἐπιβάλλει στοὺς κληρικούς Της τὶς ἀποφάσεις Της. Ἐκείνη ὑποδεικνύει καὶ ὁ κάθε κληρικός, σύμφωνα πρὸς τὴν ἱερατικὴ καὶ ἐκκλησιολογική του συνείδηση, πρέπει νὰ τηρεῖ καὶ νὰ ἐφαρμόζει τὶς ἀποφάσεις Της. Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται εἴτε μὲ τὸν λόγο Της, εἴτε μὲ τὰ ἔργα Της, πρόξενος τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ θανάτου, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ συμβάλλει στὴ διατήρηση καὶ διαιώνιση τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία εἶναι “δῶρον Θεοῦ”, καὶ αὐτὸ κάνει. Ἡ ἀπώλεια ἀγαπητῶν καὶ προσ­φιλῶν προσώπων, κληρικῶν, λαϊκῶν καὶ μοναχῶν θὰ πρέπει νὰ ἀποτελέσει γιὰ ὅλους κριτήριο ἀξιολογικῆς κρίσης τῆς στάσης μας ἔναντι τῶν παραινέσεων τῆς Συνόδου ἀλλὰ καὶ τῆς πανδημίας».

Previous Article

Ἡ ἐπαναλειτουργία τῶν ναῶν δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ μένα

Next Article

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΝΙΚΑ!